Rezidentná ochrana súborového systému

Rezidentná ochrana súborového systému kontroluje všetky udalosti súvisiace s antivírusovou ochranou, ktoré sa dejú vo vašom systéme. Všetky súbory, ktoré sa v počítači otvárajú, vytvárajú alebo spúšťajú, sú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

CONFIG_AMON

Na základe predvolených nastavení sa rezidentná ochrana spustí pri štarte systému a následne poskytuje nepretržitú kontrolu. Neodporúčame vypínať rezidentnú ochranu zrušením výberu možnosti Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému v Rozšírených nastaveniach v sekcii Detekčné jadro > Rezidentná ochrana súborového systému > Základné.

Kontrola médií

Predvolene je nastavená kontrola všetkých typov médií:

Lokálne disky – kontroluje všetky pevné disky v počítači.

Vymeniteľné médiá – kontroluje CD/DVD, USB kľúče, Bluetooth zariadenia atď.

Sieťové disky – kontroluje všetky mapované disky.

Odporúčame používať predvolené nastavenia kontroly všetkých médií a meniť ich iba v špecifických prípadoch, napríklad keď pri kontrole určitého média vzniká výrazné spomalenie prenosu dát.

Spúšťanie kontroly pri konkrétnych udalostiach

Na základe predvolených nastavení sa súbory kontrolujú pri otváraní, vytváraní a spúšťaní. Odporúčame vám ponechať tieto predvolené nastavenia bez zmeny, aby bola aj naďalej zabezpečená kontrola všetkého diania v počítači.

Otvorenie súboru – môžete povoliť alebo zakázať kontrolu pri otváraní súborov.

Vytvorenie súboru – môžete povoliť alebo zakázať kontrolu pri vytváraní alebo upravovaní súborov.

Spustenie súboru – môžete povoliť alebo zakázať kontrolu súborov pri ich spúšťaní.

Prístup na vymeniteľné médiá – môžete povoliť alebo zakázať kontrolu spustenú prístupom ku konkrétnym vymeniteľným médiám s úložným miestom.

Rezidentná ochrana súborového systému kontroluje rôzne typy médií a kontrola je vykonávaná pri rôznych udalostiach, napríklad pri prístupe k súboru. Pomocou detekčných metód technológie ThreatSense (bližšie informácie nájdete v časti ThreatSense parametre) môže byť rezidentná ochrana súborového systému nastavená tak, aby pracovala s novovytvorenými súbormi iným spôsobom, ako v prípade už dlhšie existujúcich súborov. Napríklad pri novovytvorených súboroch je možné nastaviť hlbšiu úroveň kontroly.

Pre zabezpečenie minimálnych systémových nárokov pri používaní rezidentnej ochrany nedochádza k opakovanej kontrole tých súborov, ktoré už boli skontrolované (pokiaľ neboli zmenené). Hneď po každej novej aktualizácii detekčného jadra sú súbory opätovne skontrolované na prítomnosť infiltrácií. Toto správanie je kontrolované pomocou Smart optimalizácie. Pokiaľ Smart optimalizáciu vypnete, všetky súbory budú kontrolované vždy vtedy, keď sa k nim pristupuje. Toto nastavenie nájdete v Rozšírených nastaveniach (F5) v sekcii Detekčné jadro > Rezidentná ochrana súborového systému. Kliknite na ThreatSense parametre > Iné a pomocou prepínača vedľa položky Zapnúť Smart optimalizáciu povoľte alebo zakážte túto funkciu.