Vybrať vzorku na analýzu – Nesprávne detegovaná stránka

Prosíme vás, aby ste nám posielali webové stránky, ktoré boli programom nesprávne vyhodnotené ako scam, phishing alebo ako infikované. Falošný poplach (False positive – FP) môže nastať vtedy, keď sa štruktúra alebo charakteristika vzorky zhoduje so vzorom obsiahnutým v detekčnom jadre. Nahlásením nesprávne detegovanej stránky nám pomôžete zlepšiť naše antivírusové jadro a anti-phishing ochranu a zvýšiť tak účinnosť ochrany aj pre ostatných používateľov.

Poznámky a dodatočné informácie – všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a spracovaní podozrivej stránky.