Podozrivé súbory

V prípade, že nájdete súbor s podozrivým správaním, môžete nám ho poslať na analýzu do nášho výskumného laboratória ESET. Ak sa ukáže, že ide o nebezpečnú aplikáciu, jej detekcia bude pridaná do najbližšej aktualizácie detekčného jadra.

Vylúčenie z posielania – zoznam vylúčení umožňuje nastaviť súbory/priečinky, ktoré nemajú byť odosielané. Súbory pridané do vylúčení nebudú odosielané na analýzu do výskumných laboratórií spoločnosti ESET ani v tom prípade, ak by obsahovali škodlivý kód. Z odosielania môžete vylúčiť tie typy súborov, v ktorých sa zvyčajne nachádzajú dôverné či citlivé informácie, napríklad textové dokumenty a tabuľky. Najbežnejšie typy takýchto súborov sú predvolene vylúčené (napr. súbory s príponou .doc). Do zoznamu vylúčení môžete pridávať ľubovoľné prípony.

Kontaktný e-mail (nepovinný údaj) – zadaný kontaktný e-mail bude môcť byť odoslaný spoločne s podozrivým súborom a môže byť použitý na vyžiadanie ďalších informácií. Spätne kontaktovaný budete iba v tom prípade, ak budú pracovníci výskumného laboratória potrebovať doplňujúce informácie.

Označte možnosť Vytvárať protokol, ak chcete, aby sa do protokolu udalostí zaznamenávali informácie o odosielaných súboroch a štatistické informácie odosielania. Toto umožní zapisovanie do Protokolu udalostí v prípade, že boli odoslané súbory alebo štatistiky.