Ako povoliť Rodičovskú kontrolu pre konkrétny účet

Pre aktiváciu Rodičovskej kontroly pre konkrétny používateľský účet postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1.V predvolenom nastavení je Rodičovská kontrola v produkte ESET Internet Security vypnutá. Rodičovskú kontrolu môžete aktivovať dvoma spôsobmi:

oV hlavnom okne programu kliknite na MODULE_INACTIVE v sekcii Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola a zmeňte stav modulu na Zapnutá.

oStlačte F5 pre otvorenie Rozšírených nastavení, vyberte Web a e-mail > Rodičovská kontrola a povoľte možnosť Integrácia do systému.

2.V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola. Napriek tomu, že sa vedľa Rodičovskej kontroly zobrazuje stav Zapnutá, musíte ešte nastaviť používateľský účet rodičovskej kontroly kliknutím na Chrániť účet dieťaťa alebo Účet rodiča. V zobrazenom okne zadajte dátum narodenia pre určenie úrovne prístupu a webových stránok vhodných pre príslušný vek. Rodičovská kontrola bude teraz pre daný používateľský účet plne funkčná. Kliknite na Blokovaný obsah a nastavenia... pod konkrétnym používateľským účtom, ak si želáte meniť kategórie webových stránok, ktoré budú povolené alebo blokované, v záložke Kategórie. Pre povolenie či blokovanie vlastných webových stránok (ktoré nepatria ani do jednej predvolenej kategórie) kliknite na kartu Výnimky.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL