Aktualizácie

Aktualizovanie programových komponentov a detekčného jadra je z pohľadu zaistenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom nevyhnutnosťou. Nastaveniu a priebehu aktualizácií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Z hlavného okna programu prejdite do sekcie Aktualizácia a kliknite na tlačidlo Overiť dostupnosť aktualizácií pre okamžitú kontrolu dostupnosti novšej verzie detekčného jadra.

Ak ste nezadali licenčný kľúč pri aktivácii produktu ESET Internet Security, budete k tomu vyzvaný práve teraz.

PAGE_UPDATE

Rozšírené nastavenia (kliknite na Nastavenia v hlavnom okne programu a kliknite na Rozšírené nastavenia alebo stlačte F5 na vašej klávesnici) obsahujú dodatočné nastavenia aktualizácií. Pre konfiguráciu rozšírených nastavení aktualizácií, ako napríklad režim aktualizácie, prístup na proxy server a LAN pripojenia, kliknite na príslušnú kartu v okne Aktualizácia.

CONFIG_UPDATE_SOURCE