Automatische bestandscontrole bij opstarten

Wanneer u een geplande taak Controle opstartbestanden van systeem maakt, hebt u verschillende opties voor het aanpassen van de volgende parameters:

In het vervolgkeuzemenu Algemeen gebruikte bestanden staat de scandiepte aangegeven voor bestanden die tijdens het opstarten van het systeem worden uitgevoerd. Dit is gebaseerd op een geavanceerd geheim algortime. Bestanden worden ingedeeld in aflopende volgorde, op basis van de volgende criteria:

Alle geregistreerde bestanden (het grootste aantal bestanden wordt gescand)

Zelden gebruikte bestanden

Algemeen gebruikte bestanden

Frequent gebruikte bestanden

Alleen de meest frequent gebruikte bestanden (het kleinste aantal bestanden wordt gescand)

Er zijn ook twee specifieke groepen in opgenomen:

Bestanden die worden uitgevoerd vóór aanmelden van gebruiker: bevat bestanden van locaties waar de gebruiker toegang toe heeft zonder te zijn aangemeld (inclusief bijna alle opstartlocaties, zoals services, browserhelperobjecten, Winlogon-meldingen, planningsgegevens van Windows, bekende dll's).

Bestanden uitgevoerd na aanmelding gebruiker: bevat bestanden van locaties waar de gebruiker alleen toegang toe heeft wanneer hij of zij is aangemeld (inclusief bestanden die alleen worden uitgevoerd door een specifieke gebruiker, zoals bestanden in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

De lijsten van bestanden die moeten worden gescand, staan vast voor elke voorgenoemde groep.

Scanprioriteit: het prioriteitsniveau dat wordt gebruikt om te bepalen wanneer een scan wordt gestart:

Indien inactief: de taak wordt alleen uitgevoerd wanneer het systeem inactief is.

Laagst: met een zo laag mogelijk systeembelasting.

Lager: met een lage systeembelasting.

Normaal: met een gemiddelde systeembelasting.