Uitsluitingen toevoegen of bewerken

In dit dialoogvenster kunt u uitsluitingen toevoegen of bewerken. Kies het Type uitsluiting uit het vervolgkeuzemenu:

Pad uitsluiten

Hiermee wordt een specifiek pad (bestand of map) voor deze computer uitgesloten. Kies een pad door op ... in het veld Pad te klikken.

DIALOG_EXCLUDE_PATH

Zie hieronder voor meer voorbeeldingen van uitsluitingen.

Detectie of bedreiging uitsluiten

Er moet een geldige naam voor ESET-detectie/bedreiging worden opgegeven. Zie Logbestanden voor een geldige detectienaam en selecteer dan Detecties in het vervolgkeuzemenu met logbestanden. Dit is handig wanneer een fout-positieve sample wordt gedetecteerd in ESET Internet Security. Uitsluitingen voor daadwerkelijke infiltraties zijn zeer gevaarlijk. Overweeg om uitsluitend betrokken bestanden/mappen uit te sluiten door op ... in het veld Padmasker te klikken en/of uitsluitend voor bepaalde periode te laten gelden. Uitsluitingen zijn ook van toepassing op Potentieel ongewenste toepassingen, potentieel onveilige toepassingen en verdachte toepassingen.

DIALOG_EXCLUDE_THREAT

Zie ook Voorbeeld uitsluitingen bedreiging hieronder.

Hash uitsluiten

hiermee wordt een bestand uitgesloten op basis van een specifieke hash (SHA1), onafhankelijk van het type, de locatie, de naam of de extensie.

DIALOG_EXCLUDE_HASH

 


Als u een groep bestanden wilt uitsluiten, kunt u gebruikmaken van jokertekens. Met een vraagteken (?) wordt één teken aangegeven en met een sterretje (*) wordt een tekenreeks van nul of meer tekens aangegeven.

example

Uitsluitingsindeling

Als u alle bestanden in een map wilt uitsluiten, typt u het pad naar de map en gebruikt u het masker *.*.

Als u een heel station wilt uitsluiten, inclusief alle bestanden en submappen, gebruikt u het masker D:\*.

Als u alleen .doc-bestanden wilt uitsluiten, gebruikt u het masker *.doc.

Als de naam van een uitvoerbaar bestand een bepaald aantal (verschillende) tekens bevat en u alleen weet wat het eerste teken is (bijvoorbeeld een 'D'), gebruikt u de volgende notatie:
D????.exe (vraagtekens vervangen de ontbrekende/onbekende tekens)

example

Systeemvariabelen in uitsluitingen

U kunt systeemvariabelen als %PROGRAMFILES% om scanuitsluitingen te definiëren.

Als u de map Program Files wilt uitsluiten met gebruik van deze systeemvariabele, gebruikt u het pad %PROGRAMFILES%\ (vergeet niet om een backslash aan het einde van het pad toe te voegen) bij het toevoegen van uitsluitingen

Als u alle bestanden in een %HOMEDRIVE%-submap wilt uitsluiten, gebruikt u het pad %HOMEDRIVE%\Uitgesloten_map\*.*

hmtoggle_plus0 Lijst met ondersteunde systeemvariabelen uitvouwen

example

Uitsluitingen met gebruik van een sterretje

Nog enkele voorbeelden van uitsluitingen met een sterretje:

C:\Tools: wordt automatisch geconverteerd naar C:\Tools\*.*
C:\Tools\*.dat: sluit ..dat-bestanden uit in de map Tools
C:\Tools\sg.dat: sluit dit specifieke bestand in dit specifieke pad uit.

Wanneer u Pad uitsluiten selecteert, raden wij sterk aan om geen jokertekens in het midden van een pad te gebruiken (bijvoorbeeld C:\Tools\*\Data\file.dat) tenzij de infrastructuur van uw systeem dit vereist. Zie het volgende artikel in de kennisbank voor meer informatie.

Wanneer u Detectie uitsluiten of Bedreiging uitsluiten selecteert, zijn er geen beperkingen voor het gebruik van jokertekens in het midden van een pad.

example

Volgorde van uitsluitingen

Er zijn geen opties om het prioriteitniveau van uitsluitingen te wijzigen met de knoppen omhoog/omlaag(wat wel het geval is voor Firewall-regels waar regels van boven naar beneden worden uitgevoerd)

Als de eerste toepasselijke regel wordt gematcht door de scanner, wordt de tweede toepasselijke regel niet geëvalueerd

Hoe minder regels, hoe beter de scanprestaties

Voorkomen dat concurrerende regels worden gemaakt

example

Uitsluitingen van bedreigingen

Als u een bedreiging wilt uitsluiten, voert u een geldige detectienaam in:

Win32/Adware.Optmedia

U kunt ook de volgende indeling gebruiken wanneer u een detectie uitsluit vanuit het waarschuwingsvenster ESET Internet Security:

@NAME=Win32/Adware.Optmedia@TYPE=ApplicUnwnt
@NAME=Win32/TrojanDownloader.Delf.QQI@TYPE=Trojan
@NAME=Win32/Bagle.D@TYPE=worm