Απαιτήσεις συστήματος

Το σύστημά σας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού προκειμένου να λειτουργεί το ESET Internet Security με βέλτιστο τρόπο:

Επεξεργαστές που υποστηρίζονται

Intel® ή AMD x86-x64

 

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Microsoft® Windows® 10

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 7 SP1

Microsoft® Windows® Vista SP2

Microsoft® Windows® Home Server 2011 64-bit

 

note

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ESET Anti-Theft δεν υποστηρίζει το Microsoft Windows Home Server.