Αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση

Εκδίδονται νέες εκδόσεις του ESET Internet Security για την υλοποίηση βελτιώσεων ή τη διόρθωση ζητημάτων τα οποία δεν είναι δυνατό να επιλυθούν από αυτόματες ενημερώσεις των λειτουργικών μονάδων του προγράμματος. Αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους:

1.Αυτόματα, μέσω ενημέρωσης του προγράμματος.
Επειδή οι αναβαθμίσεις προγράμματος διανέμονται σε όλους τους χρήστες και είναι δυνατό να επηρεάζουν συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, εκδίδονται ύστερα από μακρά περίοδο δοκιμών για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας με όλες τις δυνατές διαμορφώσεις συστήματος. Εάν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση αμέσως μετά την κυκλοφορία της, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το στοιχείο Ενημέρωση εφαρμογής στην ενότητα Εγκατάσταση για προχωρημένους (F5) > Ενημέρωση.

2.Μη αυτόματα, από το κύριο παράθυρο του προγράμματος, κάνοντας κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις στην ενότητα Ενημέρωση.

3.Μη αυτόματα, πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση μιας πιο πρόσφατης έκδοσης επάνω από την προηγούμενη.

 
Για πρόσθετες πληροφορίες και εικονογραφημένες οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα:

Ενημέρωση προϊόντων ESET—έλεγχος για τις πιο πρόσφατες λειτουργικές μονάδες προϊόντων

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι ενημερώσεων και εκδόσεων των προϊόντων ESET;