Το κύριο παράθυρο του προγράμματος

Το κύριο παράθυρο προγράμματος του ESET Internet Security χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες. Το κύριο παράθυρο στα δεξιά εμφανίζει πληροφορίες που αντιστοιχούν στην επιλογή που έχει γίνει από το κύριο μενού στα αριστερά.

Ακολουθεί μια περιγραφή των επιλογών στο κύριο μενού:

Αρχική σελίδα – Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προστασίας του ESET Internet Security.

Σάρωση υπολογιστή – Διαμορφώστε και ξεκινήστε σάρωση του υπολογιστή σας ή δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη σάρωση.

Ενημέρωση – Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις του μηχανισμού ανίχνευσης.

Εργαλεία – Παρέχει πρόσβαση σε Αρχεία καταγραφής, Στατιστικά προστασίας, Παρακολούθηση δραστηριότητας, Διεργασίες σε εκτέλεση, Συνδέσεις δικτύου, (Εποπτεία συνδέσεων οικιακού δικτύου, Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών, Anti-Theft στο στοιχείο «Περισσότερα εργαλεία»), Προγραμματισμός εργασιών, ESET SysInspector και ESET SysRescue. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εργαλεία του ESET Internet Security.

Ρυθμίσεις – Επιλέξτε για να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας για τον Υπολογιστή, το Internet, την Προστασία δικτύου και τα Εργαλεία ασφαλείας.

Βοήθεια και υποστήριξη – Παρέχει πρόσβαση σε αρχεία βοήθειας, στη Γνωσιακή βάση της ESET, στον ιστότοπο της ESET και συνδέσμους για την υποβολή αιτήματος υποστήριξης.

PAGE_HOME

Η οθόνη Αρχική σελίδα περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το τρέχον επίπεδο προστασίας του υπολογιστή σας. Το παράθυρο κατάστασης εμφανίζει δυνατότητες που χρησιμοποιούνται συχνά στο ESET Internet Security. Εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες για την πιο πρόσφατη ενημέρωση και την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

MONITOR_GREENΤο πράσινο εικονίδιο και η πράσινη κατάσταση Μέγιστη προστασία υποδεικνύει ότι διασφαλίζεται μέγιστη προστασία.
 

Τι να κάνετε αν δεν λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα;

Όταν μια ενεργή μονάδα προστασίας λειτουργεί σωστά, το αντίστοιχο εικονίδιο κατάστασης προστασίας θα είναι πράσινο. Το κόκκινο θαυμαστικό ή η πορτοκαλί εικονίδιο προειδοποίησης υποδηλώνουν ότι δεν διασφαλίζεται μέγιστη προστασία. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προστασίας κάθε μονάδας, καθώς και προτεινόμενες λύσεις για την επαναφορά πλήρους προστασίας θα εμφανίζονται στην ενότητα Αρχική σελίδα. Για να αλλάξετε την κατάσταση μεμονωμένων μονάδων, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις και επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_REDΤο κόκκινο εικονίδιο και η κόκκινη ένδειξη "Δεν διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία" επισημαίνουν κρίσιμα προβλήματα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να εμφανίζεται αυτή η κατάσταση, όπως για παράδειγμα:

Το προϊόν δεν είναι ενεργοποιημένο – Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ESET Internet Security από την Αρχική σελίδα κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση προϊόντος ή Αγορά τώρα στην κατάσταση Προστασίας.

Ο μηχανισμός ανίχνευσης δεν είναι ενημερωμένος – Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται ύστερα από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ενημέρωσης της βάσης αναγνώρισης ιών. Συνιστούμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης. Η συνηθέστερη αιτία αυτού του σφάλματος είναι η εισαγωγή εσφαλμένων δεδομένων ελέγχου ταυτότητας ή η εσφαλμένη διαμόρφωση των ρυθμίσεων σύνδεσης.

Η προστασία Antivirus και Antispyware έχει απενεργοποιηθεί – Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την προστασία antivirus και antispyware κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση της προστασίας antivirus και antispyware.

Το Firewall της ESET απενεργοποιήθηκε – Αυτό το πρόβλημα σηματοδοτείται επίσης από μια ειδοποίηση ασφαλείας δίπλα στο στοιχείο Δίκτυο στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την προστασία δικτύου κάνοντας κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση τείχους προστασίας.

Η άδεια χρήσης έληξε – Αυτό υποδηλώνεται με ένα κόκκινο εικονίδιο κατάστασης προστασίας. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει ενημέρωση μετά τη λήξη της άδειας χρήσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο ειδοποίησης για να ανανεώσετε την άδεια χρήσης σας.

MONITOR_ORANGEΤο πορτοκαλί εικονίδιο δηλώνει περιορισμένη προστασία. Για παράδειγμα, ίσως υπάρχει πρόβλημα με την ενημέρωση του προγράμματος ή μπορεί να πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της άδειας χρήσης.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να εμφανίζεται αυτή η κατάσταση, όπως για παράδειγμα:

Η λειτουργία Gamer ενεργοποιήθηκε – Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Gamer είναι δυνητικός κίνδυνος ασφαλείας. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, απενεργοποιούνται όλα τα αναδυόμενα παράθυρα και διακόπτονται όλες οι προγραμματισμένες εργασίες.

Η άδειά σας θα λήξει σύντομα – Αυτό υποδεικνύεται από το εικονίδιο της κατάστασης προστασίας που εμφανίζει ένα θαυμαστικό δίπλα στο ρολόι του συστήματος. Μετά από τη λήξη της άδειας χρήσης σας, το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να ενημερώνεται και το εικονίδιο της Κατάστασης προστασίας θα γίνει κόκκινο.

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες λύσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια και υποστήριξη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία βοήθειας ή για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της ESET. Αν χρειάζεστε και πάλι βοήθεια, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης. Η Τεχνική υποστήριξη της ESET θα απαντήσει γρήγορα στις ερωτήσεις σας και θα σας βοηθήσει να βρείτε μια λύση.