Πώς να επιλύσετε το σφάλμα «Η Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών δεν ήταν δυνατόν να ανακατευθυνθεί στη ιστοσελίδα που ζητήθηκε»

Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.Ανοίξτε το κύριο παράθυρο του προϊόντος ESET.

2.Κάντε κλικ στα στοιχεία Εργαλεία > Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών. Με το παράθυρο «Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών» ανοιχτό, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

PAGE_UTILITIES

important

Αφού ολοκληρώσετε το κάθε βήμα, ελέγξτε εάν λειτουργεί η «Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών»

Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, ολοκληρώστε το επόμενο βήμα μέχρι να λειτουργήσει ξανά.

3.Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης. Πώς μπορώ να κάνω εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του Firefox ή εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του Google Chrome στο πρόγραμμα περιήγησής μου;

4.Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows και του οικιακού προϊόντος της ESET για Windows: κάντε Αναβάθμιση των οικιακών προϊόντων της ESET για Windows στην πιο πρόσφατη έκδοση.

5.Απενεργοποιήστε την Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Ενεργοποιήστε ξανά την Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών και επιχειρήστε να εκκινήσετε ένα προστατευμένο παράθυρο Προστασίας τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών στο πρόγραμμα περιήγησης.

6.Βεβαιωθείτε ότι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης δεν έχει εξαιρεθεί στη διαδρομή Εγκατάσταση για προχωρημένους > Διαδίκτυο και ηλεκτρονική αλληλογραφία > Φιλτράρισμα πρωτοκόλλων > Αποκλεισμένες εφαρμογές. Αποκτήστε πρόσβαση στην Εγκατάσταση για προχωρημένους.

7.Ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση με το λογισμικό ασφάλειας τρίτων που χρησιμοποιείτε ή με το τείχος προστασίας. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αναθεωρήσετε και να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού τρίτων στο παράθυρο «Προσθαφαίρεση προγραμμάτων».

8.Εάν δεν αναβαθμίσατε το προϊόν ESET στα προηγούμενα βήματα, καταργήστε την εγκατάσταση και εγκαταστήστε ξανά το προϊόν ESET. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά την «Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών».


Η Προστασία τραπεζικών πληρωμών είναι ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα οικονομικά δεδομένα σας κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Προστασία τραπεζικών πληρωμών ανοίγει στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μόλις επισκεφτείτε έναν γνωστό ιστότοπο τραπεζικών συναλλαγών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προστατευμένο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία στο ESET Internet Security και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ICON_BPP Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες προστασίας τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET που είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και αρκετές άλλες γλώσσες:

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την προστασία τραπεζικών πληρωμών της ESET;

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Προστασίας τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών ESET για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο

Παύση ή απενεργοποίηση της Προστασίας τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών της ESET σε οικιακά προϊόντα για Windows

Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών της ESET –συνήθη σφάλματα

Γλωσσάρι της ESET | Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών


Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με email με την Τεχνική υποστήριξη της ESET.