Εγχειρίδιο για αρχάριους

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια αρχική επισκόπηση του ESET Internet Security και των βασικών του ρυθμίσεων.