Síťová ochrana

Firewall zajišťuje kontrolu všech spojení mezi sítí a daným systémem, přičemž umožňuje na základě definovaných pravidel tato jednotlivá spojení povolit nebo zablokovat. Chrání před útoky ze vzdálených počítačů a umožňuje blokování některých potenciálně nebezpečných služeb. Dále zajišťuje funkci IDS/IPS a kontrolu obsahu přenášeného aplikačními protokoly, díky čemuž dokáže zabránit zobrazení potenciálně nechtěného obsahu.

Nastavení firewallu naleznete na záložce Nastavení v části Síť, kde je možné rychle měnit režim filtrování. Detailní nastavení zpřístupníte kliknutím na ozubené kolečko GEAR > Nastavit..., případně jej v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) naleznete na záložce Síťová ochrana > Firewall.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Po kliknutí na ozubené kolečko GEAR vedle Firewallu se zobrazí kontextové menu s následujícími možnostmi:

Nastavit... – otevře rozšířené nastavení firewallu, kde můžete detailně definovat režimy filtrování.

Blokovat veškerou komunikaci – Každá příchozí a odchozí komunikace je firewallem bez upozornění uživatele zablokována. Použití této možnosti je vhodné při podezření na možná kritická bezpečnostní rizika, která vyžadují odpojení systému od sítě. Pokud je komunikace zablokována, obnovíte ji po kliknutí na Povolit veškerou komunikaci.

Dočasně vypnout firewall – je opačnou funkcí k výše zmiňovanému blokování veškeré komunikace. Při použití této možnosti je filtrování komunikace firewallem úplně vypnuto a všechna příchozí i odchozí spojení jsou povoleny.  Pokud je firewall vypnutý, obnovíte jej po kliknutí na Zapnout firewall.

Automatický režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na automatický.

Interaktivní režim – (pokud je aktivován jiný režim filtrování) – kliknutím provedete změnu režimu filtrování na interaktivní.

Ochrana proti síťovým útokům (IDS) – tato funkce analyzuje obsah síťové komunikace a chrání vás před síťovými útoky. Ochranu proti síťovým útokům můžete dočasně deaktivovat pomocí přepínače MODULE_ENABLED.

Ochrana proti zapojení do botnetu – tato funkce zajišťuje ochranu před škodlivým kódem, který se počítač snaží zapojit do botnetu. Ochranu proti zapojení do botnetu můžete dočasně deaktivovat pomocí přepínače MODULE_ENABLED.

Připojené sítě – v této části se zobrazí sítě, ke kterým jste připojeni. Po kliknutí na ozubené kolečko můžete nastavit režim ochrany v síti.

Seznam dočasně blokovaných IP adres – zobrazí seznam IP adres, ze kterých byl zjištěn útok na tento počítač, a z tohoto důvodu byla dočasně zablokována komunikace z těchto adres. Pro více informací klikněte na tuto možnost a následně stiskněte klávesu F1.

Průvodce řešením problémů – pomáhá s řešením problémů se síťovou komunikací, kterou ovlivnil ESET firewall. Pro více informací přejděte do kapitoly Průvodce řešením problémů.