Vypnutie grafického používateľského rozhrania (GUI) na terminálovom serveri

Táto kapitola vysvetľuje, ako vypnúť grafické rozhranie (GUI) programu ESET Server Security pre používateľov prihlásených na terminálovom serveri.

Za normálnych okolností sa grafické rozhranie (GUI) programu ESET Server Security spustí pri každom prihlásení používateľa na terminálový server. Toto je väčšinou nežiaduce, pokiaľ ide o terminálové servery. Ak si želáte vypnúť GUI pre terminálové pripojenia, môžete to urobiť pomocou nástroja eShell spustením príkazu set ui ui gui-start-mode none. Tento príkaz prepne GUI do terminálu. Sú dostupné nasledujúce dve možnosti:

set ui ui gui-start-mode full

set ui ui gui-start-mode none

Ak chcete zistiť, ktorá z dvoch možností zobrazenia GUI je zapnutá, spustite príkaz get ui ui gui-start-mode.


Poznámka:

Ak používate ESET Server Security na serveri Citrix, odporúčame použiť nastavenia popísané v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET exlink.