Stav ochrany

Súhrnné informácie o stave programu ESET Server Security budú zobrazené v hlavnom okne spolu s podrobnými informáciami o vašom systéme. Za normálnych okolností, keď všetko funguje správne, má stav ochrany MONITOR_GREEN zelenú farbu. Stav ochrany sa však za určitých podmienok môže zmeniť. Ak dôjde k niektorej z udalostí spomenutých v tabuľke nižšie, stav ochrany zmení farbu na MONITOR_ORANGE oranžovú alebo MONITOR_RED červenú a zobrazí sa príslušné upozornenie.

Upozornenie

Popis

Potenciálne nechcená aplikácia (PUA) je program, ktorý obsahuje advér, inštaluje panely s nástrojmi alebo má iné nejasné úmysly. Vyskytujú sa situácie, keď sa používateľ rozhodne, že výhody, ktoré mu potenciálne nechcená aplikácia poskytuje, prevyšujú riziko spojené s jej používaním.

Rezidentná ochrana súborového systému je pozastavená

Kliknite na možnosť Zapnúť rezidentnú ochranu v sekcii Monitorovanie alebo opätovne povoľte Rezidentnú ochranu súborového systému na karte Nastavenia v hlavnom okne programu.

Antiphishingová ochrana je nefunkčná

Táto funkcia nefunguje, pretože požadované programové moduly nie sú aktívne.

ESET LiveGrid® je vypnutý

Toto upozornenie sa zobrazuje v prípade, ak je ESET LiveGrid® vypnutý v Rozšírených nastaveniach.

Filtrovanie protokolov je vypnuté

Kliknite na Povoliť filtrovanie protokolov pre opätovné zapnutie tejto funkcie.

Operačný systém nie je aktualizovaný

Okno aktualizácií operačného systému zobrazuje zoznam dostupných aktualizácií pripravených na inštaláciu.

Vaše zariadenie čoskoro stratí ochranu

Kliknutím na Zobraziť možnosti riešenia zobrazíte podrobné informácie o tom, ako aktualizovať váš systém Microsoft Windows. Ak používate Windows Server 2008 R2 SP1 alebo Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1, uistite sa, že váš systém je kompatibilný s SHA-2. Nainštalujte potrebné aktualizácie podľa verzie svojho operačného systému.

Prezentačný režim je zapnutý

Všetky kontextové okná sú potlačené a naplánované úlohy pozastavené.

Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS) je pozastavená

Kliknite na Zapnúť ochranu pred sieťovými útokmi (IDS) pre opätovné zapnutie tejto funkcie.

Ochrana pred botnetmi je pozastavená

Kliknite na Zapnúť ochranu pred botnetmi pre opätovné zapnutie tejto funkcie.

Ochrana prístupu na web je pozastavená

Kliknite na možnosť Zapnúť ochranu prístupu na web v sekcii Monitorovanie alebo opätovne povoľte Ochranu prístupu na web na karte Nastavenia v hlavnom okne programu.

Správa zariadení je pozastavená

Kliknite na Povoliť správu zariadení pre opätovné zapnutie tejto funkcie.

Produkt nie je aktivovaný alebo Platnosť licencie skončila

V takomto prípade ikona stavu ochrany zmení farbu na červenú. Po uplynutí platnosti licencie nebude možné program aktualizovať. Pre obnovenie licencie postupujte podľa inštrukcií uvedených vo výstražnom okne.

Prepísanie politiky je aktívne

Konfigurácia stanovená politikou je dočasne prepísaná, pravdepodobne dovtedy, kým nebudú vyriešené prípadné problémy. Ak spravujete ESET Server Security pomocou nástroja ESET PROTECT a máte k nemu priradenú politiku exlink, odkaz na stav bude uzamknutý (v sivom poli) v závislosti od toho, ktoré funkcie patria danej politike.

Vyžaduje sa reštart počítača

Táto správa sa môže zobraziť po nainštalovaní aktualizácie programových súčastí (PCU), prípadne mikroaktualizácie programových súčastí (μPCU). Viac informácií o PCU a μPCU nájdete v kapitole Nastavenia aktualizácie.

V prípade, že problém neviete vyriešiť, vyhľadajte informácie o danom probléme v databáze znalostí spoločnosti ESET exlink. Ak aj napriek tomu potrebujete pomoc, môžete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET exlink. Špecialisti technickej podpory spoločnosti ESET reagujú na otázky rýchlo a efektívne vám pomôžu s vyriešením vášho problému.