Izolácia od siete

ESET Server Security poskytuje možnosť blokovať sieťové pripojenie vášho servera. Táto funkcia sa nazýva izolácia od siete. V niektorých kritických situáciách môže byť potrebné izolovať server od siete ako preventívne opatrenie. Napríklad, ak ste zistili, že váš server bol napadnutý malvérom alebo bol počítač ohrozený iným spôsobom.

Aktivovaním izolácie od siete sa zablokujú všetky sieťové prenosy okrem nasledujúcich výnimiek:

Pripojenie k doménovému radiču.

ESET Server Security stále dokáže komunikovať.

ESET Management Agent a ESET Inspect Connector môžu aj naďalej komunikovať cez sieť.

Aktivovať a deaktivovať izoláciu od siete môžete pomocou eShell príkazu alebo prostredníctvom klientskej úlohy v ESET PROTECT exlink.

eShell

V interaktívnom režime:

Aktivácia izolácie od siete: network advanced set status-isolation enable

Deaktivácia izolácie od siete: network advanced set status-isolation disable

network_isolation_eshell

Môžete tiež vytvoriť a spustiť batch súbor použitím režimu Batch/skript.

ESET PROTECT

Aktivácia izolácie od siete prostredníctvom klientskej úlohy exlink.

Deaktivácia izolácie od siete prostredníctvom klientskej úlohy exlink.

Ak je aktivovaná izolácia od siete, stav programu ESET Server Security sa zmení na červenú a zobrazí sa oznámenie Prístup na sieť bol zablokovaný.