ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Izolácia od siete

ESET Server Security poskytuje možnosť blokovať sieťové pripojenie vášho servera. Táto funkcia sa nazýva izolácia od siete. V niektorých kritických situáciách môže byť potrebné izolovať server od siete ako preventívne opatrenie. Napríklad, ak ste zistili, že váš server bol napadnutý malvérom alebo bol počítač ohrozený iným spôsobom.

Aktivovaním izolácie od siete sa zablokujú všetky sieťové prenosy okrem nasledujúcich výnimiek:

Pripojenie k doménovému radiču.

ESET Server Security stále dokáže komunikovať.

ESET Management Agent a ESET Inspect Connector môžu aj naďalej komunikovať cez sieť.

Aktivovať a deaktivovať izoláciu od siete môžete pomocou príkazu eShell alebo prostredníctvom klientskej úlohy v konzole ESET PROTECT.

eShell

V interaktívnom režime:

Aktivácia izolácie od siete: network advanced set status-isolation enable

Deaktivácia izolácie od siete: network advanced set status-isolation disable

network_isolation_eshell

Môžete tiež vytvoriť a spustiť batch súbor použitím režimu Batch/skript.

ESET PROTECT

Aktivácia izolácie od siete prostredníctvom klientskej úlohy.

Deaktivácia izolácie od siete prostredníctvom klientskej úlohy.

Ak je aktivovaná izolácia od siete, stav programu ESET Server Security sa zmení na červenú farbu a zobrazí sa oznámenie Prístup na sieť bol zablokovaný.