Úprava existujúcej inštalácie

Môžete pridať/odobrať komponenty do/z existujúcej inštalácie. Stačí znova spustiť inštalačný balík s koncovkou .msi, z ktorého ste program nainštalovali, alebo cez Ovládací panel v systéme Windows spustite Programy a súčasti. V tomto okne kliknite pravým tlačidlom na ESET Server Security a vyberte možnosť Zmeniť. Postupujte podľa návodu nižšie pre odstránenie alebo pridanie komponentov.

Sú dostupné tri možnosti. Môžete Zmeniť nainštalované komponenty, Opraviť inštaláciu programu ESET Server Security alebo Odstrániť, teda odinštalovať program.

install_modify_repair_remove

Ak vyberiete možnosť Zmeniť, zobrazí sa zoznam dostupných komponentov programu.

Vyberte komponenty, ktoré chcete pridať alebo odstrániť. Môžete označiť viacero komponentov súčasne. Kliknite na daný komponent a vyberte možnosť z roletového menu:

install_add_component

Po vybratí možnosti kliknite na Zmeniť pre potvrdenie zmien.


Poznámka:

Zmeniť nainštalované komponenty môžete kedykoľvek spustením inštalátora. Pri zmene väčšiny komponentov nie je nutné vykonať reštart servera. Grafické používateľské rozhranie sa reštartuje a po jeho zapnutí sa zobrazia len komponenty, ktoré ste zvolili pri inštalácii. Pri komponentoch, ktoré vyžadujú reštart servera, vás Windows Installer automaticky vyzve na reštart systému, pričom nové komponenty budú dostupné hneď po zapnutí servera.