Hlavné funkcie

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam funkcií, ktoré sú dostupné v ESET Server Security. ESET Server Security podporuje takmer všetky verzie Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2016 a 2019 v samostatných alebo klastrových prostrediach. Vo väčších sieťach môžete na vzdialenú správu programu ESET Server Security použiť ESET PROTECT.

64-bitové jadro

Prispieva k vyššej výkonnosti a stabilite komponentov tvoriacich jadro produktu.

Anti-Malware

Oceňovaná exlink a inovatívna ochrana pred malvérom. Ide o najmodernejšiu technológiu exlink, ktorá zabraňuje útokom a eliminuje všetky druhy hrozieb vrátane vírusov, ransomvéru, rootkitov, červov a spyvéru pomocou kontroly s podporou cloudu, vďaka ktorej je detekcia ešte účinnejšia. Navyše nezaťažuje systém, šetrí systémové prostriedky a nemá negatívny vplyv na výkon. Táto technológia pracuje na viacerých vrstvách. Každá vrstva (fáza) pozostáva z niekoľkých technológií. Vo fáze pre-execution sa využívajú technológie, ako napríklad Kontrola UEFI, Ochrana pred sieťovými útokmi, Reputácia a vyrovnávacia pamäť, Izolovaný priestor (sandbox) v rámci produktu a Detekcia na úrovni DNA. Medzi technológie, ktoré sa využívajú vo fáze execution, patrí Exploit Blocker, Ransomware Shield, Pokročilá kontrola pamäte a Kontrola skriptov (AMSI), pričom vo fáze post-execution nachádza uplatnenie Ochrana pred botnetmi, Cloudový systém ochrany pred malvérom a Sandboxing. Kombinácia týchto kľúčových technológií vám poskytuje bezkonkurenčnú úroveň ochrany.

Kontrola OneDrive

Ide o novú funkciu, ktorá umožňuje kontrolu súborov umiestnených v cloudovom úložisku OneDrive. Je určená pre biznis účet Office 365.

Kontrola Hyper-V

Kontrola Hyper-V je nová technológia, ktorá umožňuje kontrolu diskov virtuálnych počítačov na Microsoft Hyper-V serveri exlink bez potreby nasadeného „Agenta“ na danom virtuálnom počítači.

ESET LiveGuard Advanced exlink

Cloudová služba od spoločnosti ESET. V prípade, že ESET Server Security identifikuje podozrivý kód alebo správanie konkrétneho objektu, zabráni ďalšej nebezpečnej aktivite tým, že daný objekt dočasne presunie do ESET LiveGuard Advanced karantény. Podozrivá vzorka je zároveň automaticky odoslaná na ESET LiveGuard Advanced server, kde je vykonaná jej analýza pomocou pokročilých techník detekcie. Váš produkt ESET Server Security následne dostane výsledky analýzy. Podozrivý súbor bude spracovaný podľa výsledkov.

Klaster ESET

Klaster ESET umožňuje správu viacerých serverov z jedného miesta. Spájanie počítačov do uzlov ponúka ďalšiu automatizáciu riadenia vďaka schopnosti distribuovať jednu konfiguračnú politiku naprieč všetkými členmi klastra. Vytvorenie klastrov je možné pomocou nainštalovaného uzla, ktorý potom inštaluje a spúšťa všetky ostatné uzly. Produktom spoločnosti ESET určeným pre servery umožňuje navzájom komunikovať, vymieňať si dáta, ako napr. nastavenia a oznámenia, a taktiež vykonávať synchronizáciu dát potrebných pre správne fungovanie skupiny produktov. Táto metóda poskytuje rovnaké nastavenie produktu pre všetkých členov ESET klastra. Klastre typu Windows Failover Cluster a Network Load Balancing (NLB) Clusters sú podporované produktom ESET Server Security. Členov klastra ESET môžete pridať aj manuálne bez klastra Windows. ESET klaster pracuje v doméne aj v pracovnej skupine.

Automatické vylúčenia

Automatická detekcia a vylúčenie kritických aplikácií a serverových súborov pre bezproblémové fungovanie a výkon.

Vylúčenia procesov

Táto funkcia slúži na vylúčenie konkrétnych procesov z antimalvérovej kontroly. Antimalvérová kontrola môže spôsobovať v určitých situáciách konflikty, napríklad počas zálohovania alebo živej migrácie virtuálnych počítačov. Vylúčenie procesov znižuje riziko konfliktov a zvyšuje celkový výkon vylúčených aplikácií, čo má pozitívny vplyv na celkový výkon a stabilitu celého systému. Vylúčenie procesu/aplikácie je vylúčenie samotného spustiteľného súboru (.exe).

eShell (ESET Shell)

eShell 2.0 je nástroj s príkazovým riadkom pre pokročilých používateľov, ktorým ponúka komplexnú správu produktov ESET určených pre server.

ESET PROTECT

Lepšia integrácia s nástrojom ESET PROTECT vrátane možnosti naplánovania manuálnej kontroly. Viac informácií sa nachádza v Online pomocníkovi exlink pre nástroj ESET PROTECT.

Inštalácia súčastí

Inštaláciu je možné prispôsobiť tak, aby obsahovala iba vybrané časti produktu.