Inštalácia v klastrovom prostredí

Produkt ESET Server Security môžete nasadiť v klastrovom prostredí (napríklad vo failover klastri). Odporúčame nainštalovať ESET Server Security na aktívny uzol a potom umiestniť inštaláciu na pasívny uzol/uzly za použitia funkcie klaster ESET produktu ESET Server Security. Odhliadnuc od inštalácie bude klaster ESET slúžiť ako replikácia konfigurácie ESET Server Security na zabezpečenie konzistencie medzi uzlami klastra potrebnými pre správne fungovanie.