Manažér profilov

Roletové menu Profil kontroly vám umožňuje vybrať niektorý z preddefinovaných profilov.

Smart kontrola

Kontrola z kontextového menu

Hĺbková kontrola

Môj profil (vzťahuje sa na Kontrolu Hyper-V a Aktualizačné profily) a Kontrola OneDrive)

Podrobný postup vytvorenia profilu kontroly, ktorý bude slúžiť vašim potrebám, nájdete v kapitole ThreatSense parametre.

Manažér profilov sa používa v rámci ESET Server Security na troch miestach.

Manuálna kontrola počítača

Svoje preferované nastavenia kontroly počítača si môžete uložiť do profilov. Odporúčame vytvoriť viacero profilov s rôznymi cieľmi a metódami kontroly, prípadne ďalšími nastaveniami pre často používané kontroly.

Editor profilov umožňuje vytvárať nové aktualizačné profily. Vlastné aktualizačné profily je potrebné vytvoriť len v prípade, že váš počítač sa na aktualizačné servery pripája viacerými spôsobmi.

Pridať nový profil je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť v sekcii Zoznam profilov. Nový profil bude zobrazený v roletovom menu Aktívny profil, ktoré obsahuje existujúce profily kontroly.

Pridať nový profil je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť v sekcii Zoznam profilov. Nový profil bude zobrazený v roletovom menu Aktívny profil, ktoré obsahuje existujúce profily kontroly.