ESET SysInspector

ESET SysInspector exlink je aplikácia slúžiaca na dôkladné preskúmanie stavu vášho počítača, ktorá je schopná zhromažďovať údaje o nainštalovaných ovládačoch a programoch, sieťových pripojeniach či dôležitých záznamoch v systémovej databáze Registry a zobraziť ich v jednoduchej čitateľnej forme. Tieto informácie vám môžu pomôcť zistiť príčiny podozrivého správania systému, či už vplyvom nekompatibility, alebo infekcie škodlivého kódu.

Kliknite na Vytvoriť a napíšte stručný Komentár popisujúci vytváraný protokol. Počkajte, kým ESET SysInspector vytvorí protokol (kým jeho stav nebude zobrazený ako „Vytvorený“). Vytváranie protokolu môže byť spomalené nastavením hardvéru alebo systému a môže trvať niekoľko minút.

V okne ESET SysInspector sa nachádzajú informácie o vytvorených protokoloch:

Čas – čas vytvorenia.

Komentár – stručný komentár.

Používateľ – meno používateľa, ktorý vytvoril protokol.

Stav – stav vytvorenia protokolu.

Sú dostupné tieto akcie:

Zobraziť – otvorenie vytvoreného protokolu. Taktiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na protokol a z kontextového menu vybrať možnosť Zobraziť.

Porovnať – porovnanie dvoch existujúcich protokolov.

Vytvoriť – vytvorenie nového protokolu. Napíšte stručný komentár popisujúci vytváraný protokol a kliknite na Vytvoriť. Počkajte, kým ESET SysInspector vytvorí protokol (kým jeho stav nebude zobrazený ako „Vytvorený“).

Odstrániť – odstránenie vybraných protokolov zo zoznamu.

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na jeden alebo viacero vybraných protokolov sú v kontextovom menu dostupné nasledujúce možnosti:

Zobraziť – otvorenie zvoleného protokolu v nástroji ESET SysInspector (rovnako ako pri dvojitom kliknutí na protokol).

Porovnať – porovnanie dvoch existujúcich protokolov.

Vytvoriť – vytvorenie nového protokolu. Napíšte stručný komentár popisujúci vytváraný protokol a kliknite na Vytvoriť. Počkajte, kým ESET SysInspector vytvorí protokol (kým jeho Stav nebude zobrazený ako „Vytvorený“).

Odstrániť – odstránenie vybraných protokolov zo zoznamu.

Odstrániť všetko – vymazanie všetkých protokolov.

Exportovať – uloženie protokolu do súboru .xml alebo do skomprimovaného súboru .zip.