Štatistiky ochrany

Ak chcete zobraziť štatistické údaje týkajúce sa modulov ochrany produktu ESET Server Security, vyberte príslušný modul z roletového menu. Štatistiky obsahujú informácie, ako napr. počet všetkých skontrolovaných objektov, počet infikovaných objektov, počet vyliečených objektov a počet neinfikovaných objektov. Po ponechaní kurzora na zvolenej položke umiestnenej vedľa grafu sa v danom grafe zobrazia len údaje pre konkrétnu položku. Ak chcete vynulovať štatistické údaje pre príslušný modul ochrany, kliknite na Vynulovať. Ak chcete vynulovať údaje pre všetky moduly, kliknite na Vynulovať všetko.

page_statistic

V ESET Server Security sú dostupné tieto grafy:

Antivírusová a antispyvérová ochrana

Zobrazuje celkový počet infikovaných a vyliečených objektov.

Ochrana súborového systému

Zobrazuje len tie objekty, ktoré boli čítané alebo zapisované v rámci súborového systému.

Ochrana Hyper-V

Zobrazuje celkový počet infikovaných, vyliečených a neinfikovaných objektov (len na systémoch Hyper-V).

Ochrana e-mailových klientov

Zobrazuje len tie objekty, ktoré boli prijaté alebo odoslané pomocou e-mailových klientov.

Ochrana prístupu na web a antiphishingová ochrana

Zobrazuje len tie objekty, ktoré boli stiahnuté pomocou webových prehliadačov.