Okno kontroly a protokol o kontrole

Okno kontroly zobrazuje práve kontrolované objekty vrátane ich umiestnenia, počet nájdených hrozieb, počet kontrolovaných objektov a čas trvania kontroly. Spodnú časť okna tvorí protokol o kontrole, ktorý zobrazuje verziu detekčného jadra, dátum a čas začatia kontroly a ciele kontroly.

Ak práve prebieha kontrola a chcete ju dočasne prerušiť, môžete kliknúť na Pozastaviť. Ak je kontrola pozastavená, môžete ju znova spustiť kliknutím na Pokračovať.

scan_custom_progress_logs

Rolovanie výpisu protokolu kontroly

Ponechajte túto možnosť zapnutú, ak chcete, aby sa okno Protokoly posúvalo súčasne s pribúdajúcimi protokolmi.


Poznámka:

Je v poriadku, ak určité typy súborov, ako napríklad údaje chránené heslom alebo súbory využívané systémom (napr. pagefile.sys a niektoré súbory logov), nemôžu byť skontrolované.

Po ukončení kontroly sa zobrazí protokol o kontrole, ktorý bude obsahovať všetky relevantné informácie súvisiace s danou kontrolou.

scan_log

Kliknutím na ikonu MODULE_INACTIVE Filtrovanie otvoríte okno Filtrovanie protokolov, kde môžete nastaviť podmienky filtrovania alebo vyhľadávania. Kliknutím na konkrétny záznam protokolu pravým tlačidlom myši zobrazíte kontextové menu:

Akcia

Použitie

Skratka

Pozrite si tiež

Filtrovať rovnaké záznamy

Po aktivácii tohto filtra sa zobrazia protokoly rovnakého typu.

Ctrl + Shift + F


Filtrovať...

Po kliknutí na túto možnosť vám okno Filtrovanie protokolov umožní definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu.


Filtrovanie protokolov

Zapnúť filter

Zapne filter, ktorý ste nastavili v okne Filtrovanie protokolov. Pri prvej aktivácii filtrovania musíte upresniť nastavenia.Zrušiť filter

Vypne aktivovaný filter.Kopírovať

Kopíruje len označené protokoly z okna.

Ctrl + C


Kopírovať všetko

Kopíruje informácie zo všetkých záznamov v okne.Exportovať...

Exportuje informácie o označených/vybraných protokoloch vo formáte XML.Exportovať všetko...

Exportuje všetky informácie zo všetkých protokolov vo formáte XML.