ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Kontrola

Manuálna kontrola je dôležitou súčasťou ESET Server Security. Umožňuje kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači. Na zaistenie zabezpečenia vašej siete je kľúčové, aby kontrola počítača bola spúšťaná nielen v prípade podozrenia výskytu infekcie, ale aj priebežne v rámci celkovej prevencie.

Hĺbkovú kontrolu odporúčame vykonávať v pravidelných časových intervaloch (napr. raz mesačne), aby sa detegovali prípadné vírusy, ktoré v čase zápisu na disk neboli zachytené pomocou Rezidentnej ochrany. Toto sa môže stať v prípade výskytu hrozby v čase, keď je rezidentná ochrana deaktivovaná, detekčné jadro nie je aktualizované alebo súbor nebol detegovaný, keď bol prvýkrát uložený na disk.

Vyberte si v rámci ESET Server Security niektorú z dostupných manuálnych kontrol:

Kontrola úložiska

Kontroluje všetky zdieľané priečinky na lokálnom serveri. Ak Kontrola úložiska nie je dostupná, znamená to, že na vašom serveri nie sú žiadne zdieľané priečinky.

Skontrolovať váš počítač

Umožňuje rýchlo spustiť kontrolu počítača a vyliečiť infikované súbory bez potreby zásahu používateľa. Výhodou tohto typu kontroly je rýchle spustenie kontroly bez nutnosti nastavovania. Kontrolujú sa všetky súbory na lokálnych diskoch. Detegované infiltrácie budú automaticky vyliečené alebo zmazané. Úroveň liečenia je automaticky nastavená na predvolenú hodnotu. Podrobnejšie informácie o type liečenia sa nachádzajú v kapitole Liečenie.


note

Odporúča sa, aby kontrola prebehla raz za 1 – 2 mesiace. Kontrolu je možné nastaviť aj ako plánovanú úlohu.

Vlastná kontrola

Vlastná kontrola je užitočná v prípade, že chcete vybrať konkrétne ciele a metódy kontroly. Výhodou je možnosť vlastného nastavenia všetkých podrobností kontroly. Tieto nastavenia sa dajú uložiť do tzv. profilov. To je užitočné najmä v prípadoch, keď chcete vykonávať pravidelnú prispôsobenú kontrolu počítača pomocou vašich preferovaných nastavení.

Kontrola vymeniteľných médií

Funguje podobne ako Kontrola lokálnych diskov – spustí rýchlu kontrolu vymeniteľných médií pripojených do počítača (napr. CD, DVD a USB). Toto môže byť užitočné v prípade, ak pripojíte USB kľúč do počítača a želáte si skontrolovať jeho obsah na prítomnosť vírusov alebo iných potenciálnych hrozieb. Tento typ kontroly počítača je možné spustiť aj kliknutím na možnosť Vlastná kontrola > Ciele kontroly a následným kliknutím na Vymeniteľné médiá > Kontrolovať.

Kontrola Hyper-V

Tento typ kontroly je dostupný len v prípade, že je na serveri nainštalovaný nástroj Hyper-V Manager spolu s produktom ESET Server Security. Kontrola Hyper‑V umožňuje kontrolu diskov virtuálnych počítačov na serveri Microsoft Hyper‑V exlink bez potreby inštalácie „Agenta“ na danom virtuálnom počítači.

Kontrola OneDrive

Umožňuje kontrolovať súbory uložené v cloudovom úložisku OneDrive.

Opakovať poslednú kontrolu

Zopakuje poslednú kontrolu s rovnakými nastaveniami.


note

Zopakovanie poslednej kontroly nie je dostupné pri manuálnej kontrole databáz.

scan_custom_progress

Pomocou nižšie spomenutých možností môžete získať podrobnejšie informácie o prebiehajúcich kontrolách:

Drag and drop

Súbory môžete skontrolovať aj tak, že ich presuniete myšou do okna kontroly v ESET Server Security. Tieto súbory budú následne okamžite skontrolované.

Zatvoriť/Zatvoriť všetko

Kliknutím na tieto možnosti zatvoríte konkrétne správy.

Stav kontroly

Zobrazí stav počiatočnej kontroly, konkrétne, či bola kontrola dokončená, alebo bola prerušená používateľom.

Zobraziť protokol

Kliknutím zobrazíte podrobnejšie informácie.

Viac informácií

Počas kontroly môžete kliknúť na túto možnosť pre zobrazenie podrobností, ako napr. Používateľ, ktorý spustil kontrolu z grafického používateľského rozhrania, počet Skontrolovaných objektov a Trvanie kontroly.

Otvoriť okno kontroly

Okno priebehu kontroly ukazuje aktuálny stav kontroly a počet nájdených súborov, ktoré obsahujú škodlivý kód.