Pomocník a podpora

ESET Server Security obsahuje nástroj poskytujúci pomoc pri riešení známych problémov, prostredníctvom ktorého možno kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.

Nainštalovaný produkt

Informácie o produkte a licencii

O ESET Server Security – zobrazuje informácie o vašej kópii programu ESET Server Security.

Riešenie problémov s produktom – otvorí sa kapitola pomocníka, ktorá sa venuje riešeniu najčastejších problémov s produktom. Predtým, ako kontaktujete technickú podporu, vám odporúčame prečítať si túto sekciu.

Riešenie problémov s licenciou exlink – otvorí sa kapitola pomocníka, ktorá sa venuje riešeniu problémov s aktiváciou alebo zmenou licencie.

Zmeniť licenciu exlink – kliknutím na túto možnosť otvoríte okno na aktiváciu produktu.

Pomocník k programu

Kliknutím na túto možnosť otvoríte online pomocníka pre ESET Server Security.

Databáza znalostí

Hľadať v Databáze znalostí spoločnosti ESET exlink – Databáza znalostí spoločnosti ESET obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako aj odporúčané riešenia rozličných problémov. Pravidelná aktualizácia databázy znalostí pracovníkmi spoločnosti ESET z nej robí najrýchlejší nástroj na riešenie rozličných druhov problémov.

Technická podpora

Vytváranie rozšírených protokolov – umožňuje vytvorenie podrobných protokolov pre všetky dostupné funkcie programu. Takéto protokoly našim vývojárom uľahčia diagnostiku problému a jeho následné riešenie.

Požiadať o technickú podporu – v prípade problému, na ktorý nenájdete odpoveď, je možné kontaktovať naše oddelenie technickej podpory.

Podrobnosti pre technickú podporu – zobrazia sa podrobné informácie pre technickú podporu (názov produktu, verzia produktu atď.).

ESET Log Collector exlink – ESET Log Collector je nástroj určený na zhromažďovanie informácií a protokolov zo servera pre rýchlejšie vyriešenie problému.