Dočasný blacklist IP adries

Zobrazte si zoznam IP adries, ktoré boli zachytené ako zdroj útokov a pridané na blacklist s cieľom istý čas (do jednej hodiny) blokovať pripojenia. Zobrazuje zablokované IP adresy.

Dôvod blokovania

Zobrazuje typ zablokovaného útoku prichádzajúceho z konkrétnej adresy (napr. útok súvisiaci so skenovaním TCP portov).

Časový limit

Zobrazuje čas a dátum, keď bude adresa odstránená z blacklistu.

Odstrániť/Odstrániť všetky

Odstráni označenú IP adresu z dočasného blacklistu predtým, ako dôjde k automatickému odstráneniu, prípadne ihneď odstráni z blacklistu všetky adresy.

Pridať výnimku

Pridá výnimku firewallu do filtrovania IDS pre vybrané IP adresy.