Spustené procesy

Okno spustené procesy zobrazuje programy a procesy, ktoré sú spustené vo vašom počítači, a zabezpečuje pohotovú a neustálu informovanosť spoločnosti ESET o nových infiltráciách. ESET Server Security poskytuje podrobné informácie o spustených procesoch s cieľom chrániť používateľov vďaka technológii ESET LiveGrid®.

running_processes


Poznámka:

Známe aplikácie označené zelenou farbou nepredstavujú riziko a sú bezpečné. Budú preto vyňaté z kontroly, čím sa zvyšuje rýchlosť kontroly počítača a rezidentnej ochrany súborového systému na vašom počítači.

Úroveň rizika

Vo väčšine prípadov ESET Server Security pomocou technológie ESET LiveGrid® priradí objektom (súborom, procesom, kľúčom databázy Registry atď.) určitý stupeň rizika na základe heuristických pravidiel, ktoré preskúmajú každý objekt a vyhodnotia pravdepodobnosť nebezpečnej aktivity. Podľa výsledkov heuristiky sa objektom pridelí úroveň rizika od 9 – najlepšia reputácia (zelenou farbou) až po 0 – najhoršia reputácia (červenou farbou).

Proces

Názov aplikácie alebo procesu, ktorý je momentálne spustený na počítači. Pre lepší prehľad o všetkých procesoch použite Správcu úloh (MS Windows). Správcu úloh môžete otvoriť aj pravým kliknutím kdekoľvek na hlavný panel a zvolením možnosti Spustiť správcu úloh, prípadne pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift + Esc.

PID

Identifikačné číslo procesu spusteného na operačnom systéme Windows.

Počet používateľov

Počet používateľov, ktorí používajú danú aplikáciu. Tieto informácie sú zhromažďované pomocou technológie ESET LiveGrid®.

Čas objavenia

Doba, odkedy bol proces objavený technológiou ESET LiveGrid®.

Názov aplikácie

Názov vydavateľa aplikácie alebo procesu.


Poznámka:

Aj v prípade, že je aplikácia označená ako Neznáma (oranžová), nemusí to znamenať, že obsahuje škodlivý kód. Zvyčajne ide o novú aplikáciu. Ak si nie je používateľ istý, či je tomu skutočne tak, má možnosť poslať vzorku na analýzu do vírusového laboratória spoločnosti ESET. Ak sa ukáže, že ide o nebezpečnú aplikáciu, jej detekcia bude pridaná v najbližšej aktualizácii detekčného jadra.

Zobraziť podrobnosti

Po kliknutí na jednotlivé procesy sa v dolnej časti okna zobrazia nasledujúce informácie:

Cesta – umiestnenie aplikácie vo vašom počítači.

Veľkosť – veľkosť súboru v kB (kilobajtoch) alebo MB (megabajtoch).

Popis – charakteristika súboru vychádzajúca z popisu daného súboru operačným systémom.

Spoločnosť – názov vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Verzia – táto informácia pochádza od vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Produkt – názov aplikácie, zvyčajne obchodné meno.

Vytvorené – dátum a čas, kedy bola aplikácia vytvorená.

Upravené – dátum a čas, kedy bola aplikácia naposledy upravená.

Kliknutím pravého tlačidla na konkrétny proces v okne Spustené procesy ho môžete vylúčiť z kontroly. Cesta k danému procesu bude pridaná do zoznamu vylúčení.