Sledovanie aktivity

V okne Sledovanie aktivity môžete prostredníctvom grafov sledovať aktivitu:

Aktivita súborového systému

Zobrazuje objem prečítaných a zapisovaných dát. Zvislá os grafu zobrazuje množstvo prečítaných dát (modrou farbou) a množstvo zapisovaných dát (zelenou farbou).

Sieťová aktivita

Zobrazuje objem prijatých a odoslaných dát. Zvislá os grafu zobrazuje množstvo prijatých dát (modrou farbou) a množstvo odoslaných dát (zelenou farbou).

V spodnej časti grafu je časová os zobrazujúca systémovú aktivitu v reálnom čase, obnovuje sa v nastavených intervaloch. V roletovom menu Frekvencia obnovovania môžete zmeniť frekvenciu aktualizácií.

page_activity

Na výber sú tieto možnosti:

1 sekunda

Graf sa obnovuje každú sekundu, časová os zobrazuje posledných 10 minút.

1 minúta (posledných 24 hodín)

Graf sa obnovuje každú minútu, časová os zobrazuje posledných 24 hodín.

1 hodina (posledný mesiac)

Graf sa obnovuje každú hodinu, časová os zobrazuje posledný mesiac.

1 hodina (vybraný mesiac)

Graf sa obnovuje každú hodinu, časová os zobrazuje zvolený mesiac. Ak chcete zobraziť aktivitu, z roletového menu vyberte mesiac (a rok). Kliknite na Zmeniť.