Panel nástrojov MS Outlook

Ochrana programu Microsoft Outlook je vykonávaná prostredníctvom doplnku. Po nainštalovaní ESET Server Security je do programu Microsoft Outlook pridaný panel obsahujúci nastavenia ochrany:

ESET Server Security

Kliknutím na ikonu produktu sa otvorí hlavné okno ESET Server Security.

Opätovná kontrola správ

Umožní vám manuálne spustiť kontrolu e-mailových správ. Môžete tiež vybrať správy, ktoré budú kontrolované, a aktivovať opakovanú kontrolu prijatých správ. Viac informácií sa nachádza v kapitole Ochrana e-mailových klientov.

Nastavenia antivírusu

Otvorí okno s nastaveniami Ochrany e-mailových klientov.