Zrušenie registrácie aplikácie ESET OneDrive scanner

Proces zrušenia registrácie vám umožňuje odstrániť certifikát a aplikáciu ESET OneDrive scanner z Microsoft OneDrive/Office 365/Azure. Tento proces tiež odstráni lokálne závislosti a znova sprístupní možnosť registrácie.

1.Kliknite na Zrušiť registráciu pre spustenie sprievodcu zrušením registrácie.

wizard_unregistration

2.Kliknite na Zrušiť registráciu pre potvrdenie, že chcete zrušiť registráciu aplikácie ESET OneDrive scanner.

wizard_unregistration2

3.Počkajte, kým sa proces zrušenia registrácie úspešne dokončí.

wizard_unregistration3

4.Po dokončení procesu zrušenia registrácie sa zobrazí príslušná správa.

wizard_unregistration_successful


note

V prípade, že sa zobrazí chybové hlásenie (napr. o zlyhaní zrušenia registrácie), môže na to existovať niekoľko dôvodov. Môže ísť o bežné problémy súvisiace s pripojením k serverom Microsoft OneDrive, prípadne sa môže stať, že aplikácia ESET OneDrive scanner už nie je zaregistrovaná v rámci Microsoft OneDrive. V tabuľke nižšie nájdete zoznam chybových hlásení a informácie o tom, ako postupovať.

Niektoré okná so správou o chybe vám ponúknu možnosť odstrániť lokálne závislosti (problémy s pripojením, neexistujúca aplikácia v Microsoft OneDrive atď.). Ak chcete odstrániť ESET OneDrive scanner lokálne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak nefunguje možnosť Zopakovať a problém pretrváva, kliknite na Odstrániť lokálne pre pokračovanie v procese zrušenia registrácie, čím sa odstránia lokálne závislosti pre ESET OneDrive scanner.

wizard_unregistration_error

5.Kliknite na Áno pre pokračovanie v lokálnom odstraňovaní aplikácie ESET OneDrive scanner. Kontrola OneDrive tým pádom už nebude dostupná – pre opätovné sprístupnenie danej funkcie bude potrebné vykonať registráciu znova.

wizard_unregistration_local_removal


important

Odstránenie lokálnej závislosti nespôsobí žiadne zmeny v rámci registrácie aplikácie na portáli Azure ani čo sa týka povolení v rámci portálu Office 365. Ak ste ESET OneDrive scanner odstránili lokálne kvôli problémom s pripojením k serverom Microsoft OneDrive, bude potrebné túto aplikáciu manuálne odstrániť v rámci portálu Azure. Návod, ako odstrániť ESET OneDrive scanner z portálu Azure manuálne, nájdete v kapitole Nastavenia kontroly OneDrive.

V tabuľke nižšie nájdete podrobné informácie o chybových hláseniach, s ktorými sa môžete stretnúť počas procesu zrušenia registrácie aplikácie ESET OneDrive scanner:

Chybové hlásenie

Podrobné informácie

Pripojenie k aplikácii Azure nebolo úspešné. Neexistuje žiadne pripojenie k internetu.

Skontrolujte sieťové/internetové pripojenie a spustite proces zrušenia registrácie aplikácie ESET OneDrive scanner znova. Ak chcete pokračovať v procese zrušenia registrácie bez odstránenia aplikácie ESET OneDrive scanner z Microsoft OneDrive, kliknite Odstrániť lokálne.

Získanie prístupového tokenu zlyhalo. Z Microsoft OneDrive bola prijatá neočakávaná chyba.

Zdá sa, že aplikácia ESET OneDrive scanner už nie je zaregistrovaná v Microsoft OneDrive. Aplikácia mohla byť manuálne odstránená z portálu Azure. Skontrolujte dostupnosť aplikácie ESET OneDrive scanner v Microsoft OneDrive, prípadne v portáli Azure. Ak sa tam aplikácia nenachádza, pokračujte v procese zrušenia registrácie kliknutím na Odstrániť lokálne.

Získanie prístupového tokenu zlyhalo. Z Microsoft OneDrive bola prijatá chyba serveru.

Microsoft OneDrive vrátil chybu HTTP 5xx. Unable to complete the unregistration task at the moment. Prosím, skúste ju spustiť znova neskôr.

Z Microsoft OneDrive bola prijatá nasledujúca chyba.

Microsoft OneDrive server vrátil chybu s konkrétnym kódom/názvom. Kliknite na Zobraziť chybu.

Iná úloha inštalácie už prebieha.

Proces zrušenia registrácie je už spustený. Počkajte, kým sa dokončí prvý proces zrušenia registrácie.