Registrácia aplikácie ESET OneDrive scanner

Otvorte ESET Server Security
Kliknite na Nastavenia > Server > Nastavenia kontroly OneDrive > Registrovať

gui_click

V tejto kapitole nájdete postup registrácie aplikácie ESET OneDrive scanner do Microsoft OneDrive/Office 365/Azure:

Kliknite na Registrovať pre spustenie sprievodcu registráciou.

wizard_registration

Zadajte prihlasovacie údaje pre svoj správcovský účet Microsoft OneDrive/Office 365. Počkajte, kým sa proces registrácie aplikácie do Microsoft OneDrive úspešne dokončí.

wizard_registration2

Následne sa otvorí okno webového prehliadača, kde bude zobrazená stránka spoločnosti Microsoft umožňujúca výber konta. Kliknite na účet, ktorý používate (ak je táto možnosť dostupná), prípadne zadajte prihlasovacie údaje pre svoj správcovský účet Microsoft OneDrive/Office 365 a prihláste sa.

Aplikácia ESET OneDrive scanner vyžaduje štyri typy povolení, ktoré sú vymenované v príslušnom potvrdzovacom okne. Kliknutím na Accept povolíte aplikácii ESET Server Security OneDrive scanner pristupovať k dátam umiestneným vo vašom cloudovom úložisku OneDrive.

wizard_registration_access_rights

Kliknite na Continue, ak vás webový prehliadač požiada o odoslanie tejto informácie (ide len o odoslanie na váš localhost, aby mal produkt ESET Server Security informáciu o tom, že registrácia aplikácie prebehla úspešne).

Po zatvorení webového prehliadača sprievodca registráciou zobrazí správu o úspešnej registrácii. Kliknite na Hotovo.

wizard_registration_successful


Poznámka:

Proces registrácie aplikácie ESET OneDrive scanner sa môže za určitých okolností líšiť v závislosti od toho, či ste prihlásený do niektorého z portálov spoločnosti Microsoft (OneDrive, Office 365, Azure atď.) pod účtom správcu alebo nie. Postupujte podľa pokynov a správ zobrazených v okne sprievodcu registráciou.

V tabuľke nižšie nájdete podrobné informácie o chybových hláseniach, s ktorými sa môžete stretnúť počas registrácie aplikácie ESET OneDrive scanner:

Chybové hlásenie

Podrobné informácie

Môže ísť o problém týkajúci sa ESET Server Security. Pokúste sa spustiť registráciu aplikácie ESET OneDrive scanner neskôr. Ak problém pretrváva aj naďalej, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Nebolo možné sa pripojiť k Microsoft OneDrive.

Skontrolujte sieťové/internetové pripojenie a spustite registráciu aplikácie ESET OneDrive scanner znova.

Z Microsoft OneDrive bola prijatá neočakávaná chyba.

Bola vrátená chyba HTTP 4xx a nebola poskytnutá žiadna odpoveď v odozve chybového hlásenia. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Z Microsoft OneDrive bola prijatá nasledujúca chyba.

Microsoft OneDrive server vrátil chybu s konkrétnym kódom/názvom. Kliknite na Zobraziť chybu.

Uplynul časový limit úlohy inštalácie.

Registrácia aplikácie ESET OneDrive scanner trvá príliš dlho. Pokúste sa spustiť registráciu aplikácie ESET OneDrive scanner neskôr.

Úloha inštalácie bola zrušená.

Došlo k prerušeniu spustenej registrácie. Ak chcete registráciu dokončiť, spustite ju znova.

Iná úloha inštalácie už prebieha.

Registrácia je už spustená. Počkajte, kým sa dokončí prvá registrácia.