Filtrovanie protokolov

Filtrovanie protokolov vám umožňuje nájsť konkrétnu informáciu v protokoloch. Vďaka tejto funkcii môžete zobraziť záznamy protokolu, ktoré spĺňajú určité kritériá; napr. môžete filtrovať konkrétny typ udalosti, stav alebo časové obdobie. Vyberte Typy záznamov a nastavte Časové obdobie pre vyhľadávanie v určitom časovom období. Upresnením nastavení vyhľadávania docielite zobrazenie len tých výsledkov, ktoré sú pre vás dôležité.

Do poľa Hľadať text zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať. Pomocou roletového menu Hľadať v stĺpcoch môžete bližšie upresniť svoje vyhľadávanie. Z roletového menu Typy záznamov vyberte jeden alebo viacero typov záznamov. Môžete taktiež vybrať Časové obdobie, v ktorom chcete zobraziť výsledky. Zobrazené výsledky môžete ešte viac upresniť pomocou ďalších možností vyhľadávania, akými sú napr. Hľadať iba celé slová alebo Rozlišovať veľké a malé písmená.

log_filtering

Hľadať text

Zadajte textový reťazec (slovo alebo časť slova). Budú zobrazené len záznamy, ktoré obsahujú zadané slovo. Ostatné záznamy nebudú brané do úvahy.

Hľadať v stĺpcoch

Vyberte stĺpce, ktoré budú zohľadnené pri vyhľadávaní. Môžete označiť jeden alebo viac stĺpcov.

Typy záznamov

Z roletového menu vyberte jeden alebo viacero typov záznamov:

Diagnostické – informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informačné – informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Varovania – varovné správy a kritické chyby.

Chyby – chyby typu „Chyba pri sťahovaní súboru“ a kritické chyby.

Kritické – len kritické chyby.

Časové obdobie

Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby boli vyhľadávané iba záznamy, ktoré spadajú do určeného časového obdobia:

Nešpecifikované (predvolené) – vyhľadáva v celom protokole.

Posledný deň

Posledný týždeň

Posledný mesiac

Časové obdobie – pomocou tejto možnosti môžete určiť časový interval (dátum a čas) pre zobrazenie protokolov zaznamenaných v danom časovom období.

Hľadať iba celé slová

Túto možnosť použite v prípade, ak chcete vyhľadávať len pre zadaný tvar kľúčového slova.

Rozlišovať veľké a malé písmená

Túto možnosť použite v prípade, ak je dôležité vo vyhľadávaní rozlišovať malé a veľké písmená. Po nastavení možností vyhľadávania kliknite na OK pre zobrazenie filtrovaných záznamov, prípadne kliknite na Hľadať pre spustenie vyhľadávania. Protokoly sú prehľadávané smerom zhora nadol, začínajúc z danej pozície (záznam, ktorý je momentálne označený). Vyhľadávanie sa zastaví pri prvom nájdenom zázname. Stlačením klávesu F3 budete pokračovať vo vyhľadávaní ďalšieho záznamu, prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši, vybrať možnosť Hľadať a upresniť možnosti vyhľadávania.