Šifrovaná SSL komunikácia

Ak je počítač nastavený na kontrolu protokolu SSL, môže sa pri pokuse o šifrovanú komunikáciu zobraziť výstražné okno s možnosťami výberu, a to v dvoch situáciách:

Prvá situácia nastáva, ak stránka používa neoveriteľný alebo neplatný certifikát a program ESET Server Security je nastavený tak, aby sa v takýchto prípadoch pýtal používateľa (predvolene len pri neoveriteľných). Zobrazí sa dialógové okno s možnosťami Blokovať alebo Povoliť spojenie.

Druhá situácia nastáva, ak je Režim filtrovania protokolu SSL nastavený na Interaktívny režim. V tom prípade sa zobrazí dialógové okno pre každú webovú stránku s možnosťami Kontrolovať alebo Ignorovať spojenia. Niektoré aplikácie kontrolujú, či ich SSL komunikácia nie je zmenená alebo sledovaná inou aplikáciou. V takomto prípade musí ESET Server Security Ignorovať komunikáciu týchto aplikácií, aby nedošlo k obmedzeniu ich funkčnosti.

DIALOG_EPFW_NEW_CERTIFICATE

V oboch hore uvedených prípadoch zobrazenia výstražných okien je možné zapamätať danú akciu. Zapamätané akcie sú uložené v Zozname známych certifikátov.