Zablokovaná podozrivá hrozba

Táto situácia môže nastať v prípade, ak sa niektorá aplikácia na vašom počítači pokúša neštandardne komunikovať s iným počítačom v sieti, zneužiť bezpečnostnú dieru alebo sa niekto pokúša skenovať porty vo vašej sieti.

Hrozba – názov hrozby.

Zdroj – zdrojová sieťová adresa.

Cieľ – cieľová sieťová adresa.

Zastaviť blokovanie – vytvorí sa IDS pravidlo pre podozrivú hrozbu s nastaveniami povoľujúcimi danú komunikáciu.

Pokračovať v blokovaní – detegovaná hrozba bude blokovaná. Ak chcete vytvoriť IDS pravidlo s nastaveniami blokujúcimi komunikáciu danej hrozby, vyberte možnosť Viac neupozorňovať.


Poznámka:

Informácia zobrazená v okne oznámení sa môže líšiť v závislosti od typu zachytenej hrozby. Viac informácií o hrozbách a ďalších súvisiacich pojmoch nájdete v kapitole Typy vzdialených útokov exlink alebo Typy detekcií exlink.