Poskytovateľ WMI

Funkcia Windows Management Instrumentation (WMI) je implementáciou Web-Based Enterprise Management (WBEM) od spoločnosti Microsoft, ktorá je snahou o vytvorenie technologického štandardu pre prístup k informáciám na vzdialenú správu softvéru vo firemnom prostredí.

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384642(v=vs.85).aspx.

ESET Poskytovateľ WMI

Účel funkcie poskytovateľa WMI je povolenie vzdialeného sledovania produktov spoločnosti ESET vo firemnom prostredí bez nutnosti inštalácie ďalšieho softvéru od spoločnosti ESET. Sprístupnením základných informácií o produkte ako napr. stavu ochrany, štatistík cez WMI rozširuje možnosti správy pre správcov firemných sietí.

Správca môže na sledovanie stavu produktov spoločnosti ESET využiť niekoľko metód prístupu, ktoré WMI ponúka (príkazový riadok, skripty, monitorovacie nástroje tretích strán).

Súčasná implementácia poskytuje len prístup na čítanie k základným informáciám, akými sú nainštalované súčasti programu, stav ochrany, štatistiky kontroly, protokoly.

WMI poskytovateľ vám umožňuje použitie infraštruktúry a nástrojov Windows WMI na sledovanie stavu a protokolov bezpečnostných produktov.