Microsoft Windows® Update

Aktualizácie systému poskytujú dôležité opravy potenciálnych zraniteľností v systéme a pomáhajú zabezpečiť maximálnu úroveň ochrany vášho počítača. Preto je vhodné nainštalovať aktualizácie systému Microsoft Windows hneď ako sú dostupné. ESET Server Security vás informuje o chýbajúcich systémových aktualizáciách na úrovni, ktorú je možné nastaviť. Sú dostupné tieto úrovne:

Žiadne aktualizácie – nebudú ponúkané žiadne aktualizácie.

Voliteľné aktualizácie – budú ponúkané aktualizácie s nízkou prioritou a všetky nasledovné.

Odporúčané aktualizácie – budú ponúkané bežné aktualizácie a všetky nasledovné.

Dôležité aktualizácie – budú ponúkané dôležité aktualizácie a všetky nasledovné.

Kritické aktualizácie – budú ponúkané len kritické aktualizácie.

Kliknite na OK pre uloženie zmien. Zobrazenie okna dostupných aktualizácií prebehne po overení stavu na aktualizačnom serveri. Samotné zobrazenie dostupných aktualizácií preto nemusí nutne prebehnúť hneď po uložení zmien.