Oznámenia na ploche

V tejto sekcii je možné nastaviť výstražné a informačné hlásenia programu ESET Server Security (napr. správy o úspešnej aktualizácii). Nastaviť je možné napríklad Trvanie zobrazenia oznámenia, ako aj Priehľadnosť okna s oznámením (len na systémoch, ktoré podporujú notifikácie).

V roletovom menu Zobrazovať udalosti od úrovne je možné nastaviť, aké závažné udalosti sa budú zobrazovať. Na výber sú tieto možnosti:

Diagnostické – zobrazené budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informačné – informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Varovania – varovné správy a kritické chyby.

Chyby – chyby typu „Chyba pri sťahovaní súboru“ a kritické chyby.

Kritické – zobrazené budú len kritické chyby.

Pole s názvom Vo viacpoužívateľskom prostredí zobrazovať oznámenia tomuto používateľovi predstavuje meno používateľa, ktorému budú zasielané dôležité systémové hlásenia na systéme umožňujúcom prihlásenie viacerých používateľov súčasne. Štandardne je týmto používateľom správca systému alebo siete. Túto možnosť je vhodné použiť na terminálovom serveri za predpokladu, že všetky systémové hlásenia budú odosielané správcovi.