Oznámenia aplikácie

ESET Server Security oznámenia môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovali na ploche alebo aby boli odosielané e-mailom.


Poznámka:

Ak chcete používať e-mailové oznámenia, uistite sa, že je povolená možnosť Posielať oznámenia o udalostiach e-mailom v sekcii Základné a následne nakonfigurujte SMTP server a ostatné podrobnosti podľa potreby.

app_notifications