ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana využívajúca strojové učenie

Detekčné jadro zabezpečuje ochranu pred nebezpečnými útokmi ohrozujúcimi systém. Zahŕňa kontrolu súborov, e‑mailov a sieťovej komunikácie. V prípade zachytenia škodlivého objektu sa začne okamžitá oprava. Detekčné jadro dokáže infiltráciu eliminovať zablokovaním a následným vyliečením, odstránením alebo presunutím do karantény.

Rezidentná ochrana s využitím strojového učenia

Súčasťou detekčného jadra je teraz aj pokročilé strojové učenie – pokročilá vrstva ochrany, ktorá zlepšuje detekciu na základe strojového učenia. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať v slovníku pojmov. Môžete nakonfigurovať úrovne hlásenia a ochrany pre tieto kategórie:

Malvér

Počítačový vírus je škodlivý kód pripojený k existujúcim súborom v počítači. Termín „vírus“ sa však často používa nesprávne. Presnejším výrazom je „malvér“ (škodlivý softvér). Detekciu malvéru zabezpečuje modul detekčného jadra v kombinácii s komponentom strojového učenia. Viac o tomto type aplikácií sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Potenciálne nechcené aplikácie

Potenciálne nechcená aplikácia je softvér, ktorého cieľ nie je jednoznačne škodlivý, avšak môže nainštalovať ďalší neželaný softvér, zmeniť správanie zariadenia, vykonávať neschválené alebo neočakávané operácie bez vedomia používateľa, prípadne mať iné nejasné ciele.

Táto kategória zahŕňa softvér zobrazujúci reklamu, softvér sťahujúci ďalší softvér, rôzne dodatočné panely s nástrojmi pre prehliadače, softvér so zavádzajúcim správaním, softvér, ktorý inštaluje ďalší softvér, softvér na sledovanie atď. Viac o tomto type aplikácií sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Potenciálne podozrivé aplikácie

Podozrivá aplikácia je softvér, ktorý je skomprimovaný pomocou komprimačného nástroja alebo chrániacich nástrojov. Tieto aplikácie sú často používané na zabránenie reverznému inžinierstvu alebo na skrytie obsahu spustiteľných súborov (napr. malvéru), a to špeciálnymi metódami kompresie a/alebo šifrovania.

Táto kategória zahŕňa: všetky neznáme aplikácie, ktoré sú skomprimované komprimačnými nástrojmi alebo chrániacimi nástrojmi používanými na komprimáciu malvéru.

Potenciálne nebezpečné aplikácie

Toto označenie sa používa pre legitímny komerčný softvér, ktorý môže byť zneužitý. Potenciálne nebezpečné aplikácie predstavujú v prevažnej miere komerčný a legitímny softvér, avšak v nesprávnych rukách môže dôjsť k ich zneužitiu na nekalé účely.

Táto kategória predstavuje programy, akými sú napr. nástroje určené na prelomenie ochrany softvéru, generátory licenčných kľúčov, nástroje vzdialeného prístupu, aplikácie určené na prelomenie hesiel a keyloggery (program, ktorý zaznamenáva každé stlačenie klávesu používateľom). Táto možnosť je v predvolených nastaveniach zakázaná.
Viac o tomto type aplikácií sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Pred úpravou prahu (alebo úrovne) v rámci kategórií Hlásenia alebo Ochrana si prečítajte nižšie uvedené informácie:

arrow_down_businessHlásenia
arrow_down_businessOchrana OneDrive s využitím strojového učenia
arrow_down_businessOchrana Hyper-V s využitím strojového učenia