Automatické vylúčenia

Vývojári aplikácií a operačných systémov určených pre servery často odporúčajú z antimalvérovej kontroly vylúčiť niektoré kriticky dôležité súbory a adresáre daných serverových produktov. Antimalvérová kontrola môže mať totiž negatívny dopad na výkon servera, čo môže viesť k tvorbe konfliktov alebo zamedzeniu spustenia niektorých aplikácií. Vylúčenie potrebných súborov z kontroly pomáha minimalizovať riziko potenciálnych konfliktov a zvýšiť celkový výkon servera pri používaní antimalvérovej ochrany. Prezrite si kompletný zoznam súborov vylúčených z kontroly exlink pre serverové produkty spoločnosti ESET.

ESET Server Security automaticky identifikuje kritické aplikácie a súbory operačného systému servera a pridá ich do zoznamu vylúčení. Automatické vylúčenia sú v predvolených nastaveniach povolené. Kliknutím na prepínač môžete povoliť/zakázať automatické vylúčenia pre konkrétnu serverovú aplikáciu alebo systém, pričom výsledok bude takýto:

Ak sú automatické vylúčenia povolené, príslušné kritické súbory a priečinky budú pridané do zoznamu súborov vylúčených z kontroly. Po každom reštarte servera vykoná systém automatickú kontrolu vylúčení a aktualizuje zoznam v prípade, že došlo k zmenám v systéme alebo aplikáciách (napríklad pri inštalácii novej serverovej aplikácie). Toto nastavenie zabezpečí, že budú vždy použité všetky odporúčané automatické vylúčenia.

Ak sú automatické vylúčenia vypnuté, automaticky vylúčené súbory a priečinky budú odstránené zo zoznamu. Vylúčenia definované manuálne nebudú ovplyvnené.

Na identifikáciu a vygenerovanie automatických vylúčení používa ESET Server Security vyhradenú aplikáciu eAutoExclusions.exe, ktorá je umiestnená v inštalačnom priečinku. Zo strany používateľa nie je potrebná žiadna interakcia, môžete si však pomocou príkazového riadka zobraziť zoznam detegovaných serverových aplikácií vo vašom systéme spustením príkazu eAutoExclusions.exe -servers. Ak chcete vidieť celú syntax, použite eAutoExclusions.exe -?.