Vymeniteľné médiá

ESET Server Security poskytuje automatickú kontrolu externých vymeniteľných médií (CD/DVD/USB). Tento modul vám umožňuje skontrolovať vymeniteľné médiá. Môže to byť užitočné v prípade, ak správca chce zabrániť používateľom v používaní externých médií s nežiaducim obsahom.

Vykonať akciu po vložení alebo pripojení vymeniteľného média

Vyberte akciu, ktorá bude vykonaná pri pripojení vymeniteľného média do počítača (CD/DVD/USB).

Nekontrolovať – nebude vykonaná žiadna akcia a okno Rozpoznané nové zariadenie sa zatvorí.

Automaticky skontrolovať zariadenie – spustí sa kontrola vymeniteľného zariadenia.

Zobraziť možnosti kontroly – zobrazenie podrobných nastavení vymeniteľných médií.

Po pripojení vymeniteľného média k počítaču sa zobrazí nasledujúce okno:

Kontrolovať teraz – spustí sa kontrola vymeniteľného média.

Kontrolovať neskôr – kontrola vymeniteľného média bude odložená.

Nastavenia – otvorí Rozšírené nastavenia.

Vždy použiť zvolenú možnosť – vyberte predvolenú akciu, ktorá bude vykonaná po pripojení vymeniteľného média do počítača.

ESET Server Security ponúka tiež možnosť správy zariadení, ktorá umožňuje používateľom definovať pravidlá pre používanie externých zariadení na počítači. Viac informácií nájdete v kapitole Správa zariadení.