Nastavenia prístupu

Správne nastavenie ESET Server Security je veľmi dôležité pre zachovanie maximálnej bezpečnosti vášho systému. Neoprávnené zmeny nastavení môžu vystaviť systém nebezpečenstvu, prípadne spôsobiť stratu dát. Ak chcete zabrániť neoprávneným zmenám, môžete si v rámci ESET Server Security nastaviť ochranu nastavení heslom.


Dôležité:

Ak sa pokúsite odinštalovať ESET Server Security v prípade, keď je aktívna ochrana nastavení heslom, bude potrebné zadať príslušné heslo. V opačnom prípade nebude možné ESET Server Security odinštalovať.

Ochrana nastavení heslom

Zapína/vypína uzamknutie nastavení vami zadaným heslom. Po kliknutí sa otvorí okno Nastavenie hesla.

Nastaviť heslo

Pre zmenu nastaveného hesla kliknite na Nastaviť. Aby ste predišli neoprávneným zmenám nastavení, rozšírené nastavenia produktu ESET Server Security sa dajú ochrániť heslom. Pre zmenu hesla najprv zadajte staré heslo do poľa Pôvodné heslo, potom zadajte nové heslo do polí Nové heslo a Potvrdiť heslo a následne potvrďte zmenu hesla kliknutím na OK. Toto heslo bude odteraz vyžadované pre všetky ďalšie zmeny v nastaveniach ESET Server Security.

Vyžadovať úplné práva správcu aj pre účty s obmedzenými právami

Túto možnosť použite v prípade, že chcete, aby bol aktuálny používateľ (ak nemá práva správcu) vyzvaný na zadanie prihlasovacích údajov pri pokuse o zmenu niektorých systémových parametrov (napr. vypnutie modulov ochrany).


Poznámka:

Ak sa zmení heslo pre Nastavenie prístupu a chcete importovať konfiguračný súbor xml (podpísaný pred zmenou hesla) pomocou príkazového riadku ESET CMD, je potrebné ho podpísať znova pomocou vášho aktuálneho hesla. Tento postup vám umožní použiť starší konfiguračný súbor bez potreby jeho exportovania na inom počítači, na ktorom je spustený program ESET Server Security.