ESET Shell

Konfigurácia prístupových práv k nastaveniam, funkciám a dátam programu prostredníctvom nástroja eShell je možná zmenou politiky spustenia nástroja ESET Shell. Predvolene je nastavené Obmedzené skriptovanie, pričom ďalšie možnosti sú: Vypnutý, Iba na čítanie a Úplný prístup.

Vypnutý

eShell nemôže byť použitý. Je povolená len konfigurácia samotného nástroja eShell v ui eshell kontexte. Môžete zmeniť vzhľad nástroja eShell, nemáte však prístup k bezpečnostných nastaveniam a dátam.

Iba na čítanie

Nástroj eShell môže byť použitý len na monitorovanie. Všetky nastavenia môžete zobraziť v oboch režimoch, nemôžete však zmeniť žiadne nastavenia, funkcie alebo dáta.

Obmedzené skriptovanie

V interaktívnom režime môžete zobraziť a zmeniť všetky nastavenia, funkcie alebo dáta. V Batch režime bude nástroj eShell pracovať v režime Iba na čítanie, ak však používate podpísané batch súbory, budete môcť upravovať nastavenia aj dáta.

Úplný prístup

Prístup ku všetkým nastaveniam v interaktívnom aj batch režime. Môžete zobraziť a zmeniť všetky nastavenia. eShell musíte používať s právami správcu. Taktiež musíte mať povolenú UAC (user account control) a eleváciu.