ESET RMM

Vzdialený monitoring a správa (RMM) slúži na spravovanie a riadenie softvérových systémov (napr. na stolových počítačoch, serveroch a mobilných zariadeniach) pomocou lokálne nainštalovaného agenta, ktorý je dostupný prostredníctvom MSP (Managed Service Provider).

Zapnúť RMM

Zapne vzdialený monitoring a správu. Nato, aby ste mohli používať nástroj RMM, musíte mať oprávnenia správcu.

Pracovný režim

Z roletového menu vyberte pracovný režim pre RMM:

Iba bezpečné operácie – zapne rozhranie RMM iba pre bezpečné operácie a operácie len na čítanie

Všetky operácie – zapne rozhranie RMM pre všetky operácie

Spôsob overenia

Z roletového menu vyberte spôsob overenia RMM:

Žiadne – nebude vykonaná žiadna kontrola cesty k aplikácii, ermm.exe môžete spustiť pomocou akejkoľvek aplikácie.

Cesta k aplikácii – vyberte aplikáciu, ktorá bude mať povolené spúšťať ermm.exe.

Súčasťou predvolenej inštalácie ESET Server Security je súbor ermm.exe, ktorý sa nachádza v adresári produktu ESET Server Security (predvolené umiestnenie je C:\Program Files\ESET\ESET Server Security). ermm.exe zabezpečuje výmenu dát s pluginom RMM, ktorý komunikuje s agentom RMM prepojeným so serverom RMM.

ermm.exe – nástroj príkazového riadka vyvinutý spoločnosťou ESET, ktorý umožňuje správu produktov určených pre koncové zariadenia a zároveň komunikáciu s akýmkoľvek pluginom RMM.

Plugin RMM – aplikácia tretej strany, ktorá beží lokálne na koncovom zariadení so systémom Windows. Tento plugin bol navrhnutý tak, aby komunikoval s konkrétnym agentom RMM (napr. Kaseya) a s ermm.exe.

Agent RMM – aplikácia tretej strany (napr. Kaseya), ktorá beží lokálne na koncovom zariadení so systémom Windows. Agent komunikuje s pluginom RMM a serverom RMM.

Server RMM – beží ako služba na serveri tretej strany. Medzi podporované systémy RMM patria Kaseya, Labtech, Autotask, Max Focus a Solarwinds N‑able.

Viac informácií o ESET RMM v ESET Server Security nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET exlink.

Plugin ESET Direct Endpoint Management pre riešenia RMM tretích strán

Server RMM beží ako služba na serveri tretej strany. Viac informácií nájdete v online používateľských príručkách ESET Direct Endpoint Management:

Plugin ESET Direct Endpoint Management pre ConnectWise Automate exlink

Plugin ESET Direct Endpoint Management pre DattoRMM exlink

ESET Direct Endpoint Management pre Solarwinds N-Central exlink

ESET Direct Endpoint Management pre NinjaRMM exlink