Zoznam známych certifikátov

Pomocou zoznamu známych certifikátov môžete prispôsobiť správanie ESET Server Security pre konkrétne SSL/TLS certifikáty, ako aj nastaviť zapamätanie zvolených akcií v prípade, že je pre Režim filtrovania protokolu SSL/TLS vybraná možnosť Interaktívny režim. Môžete nastaviť zvolený certifikát alebo použiť možnosť Pridať pre pridanie certifikátu z URL adresy alebo súboru. Keď sa nachádzate v okne Pridať certifikát, kliknite na URL alebo Súbor a upresnite URL adresu certifikátu alebo vyhľadajte súbor certifikátu. Nižšie nájdete zoznam polí, ktoré sú automaticky vyplnené pomocou údajov z certifikátu:

Názov certifikátu – názov certifikátu.

Vydavateľ certifikátu – meno tvorcu certifikátu.

Predmet certifikátu – identifikácia entity asociovanej s verejným kľúčom uloženým v poli predmet verejného kľúča.

Akcia prístupu

Automaticky – povolenie dôveryhodných a pýtanie sa na nedôveryhodné certifikáty.

Povoliť alebo Blokovať – povolenie alebo blokovanie komunikácie zabezpečenej týmto certifikátom bez ohľadu na jeho dôveryhodnosť.

Spýtať sa – zobrazí sa výzva s výberom akcie pre konkrétny certifikát.

Akcia kontroly

Automaticky – kontrola v automatickom režime a pýtanie sa v interaktívnom režime.

Kontrolovať alebo Ignorovať – akcia kontroly pri komunikácii zabezpečenej týmto certifikátom.

Spýtať sa – zobrazí sa výzva s výberom akcie pre konkrétny certifikát.