Ochrana pred útokmi hrubou silou

Ochrana pred útokmi hrubou silou blokuje pokusy o uhádnutie prístupových hesiel k službám RDP a SMB. Útok hrubou silou je metóda systematického testovania možných kombinácií písmen, číslic a symbolov s cieľom prelomiť heslo.

Zapnúť ochranu pred útokmi hrubou silou – ESET Server Security kontroluje obsah sieťovej komunikácie a blokuje pokusy o uhádnutie hesiel.

Pravidlá – editor pravidiel umožňuje vytvárať, upravovať a zobrazovať pravidlá pre prichádzajúce a odchádzajúce sieťové pripojenia.

Vylúčenia – zoznam vylúčených detekcií definovaných na základe IP adresy alebo cesty k aplikácii. Vylúčenia môžete vytvárať a upravovať v ESET PROTECT Web Console exlink.