Vylúčenia z ochrany pred útokmi hrubou silou

Vylúčenia útokov hrubou silou možno použiť na potlačenie detekcií útokov hrubou silou podľa konkrétnych kritérií. Tieto vylúčenia sa vytvárajú cez konzolu ESET PROTECT na základe detekcií útokov hrubou silou. Vylúčenia sa zobrazia v tom prípade, že správca vytvorí vylúčenia útokov hrubou silou v ESET PROTECT Web Console exlink. Vylúčenia môžu obsahovať iba povoľujúce pravidlá a sú vyhodnocované ešte pred IDS pravidlami.

Detekcia – typ detekcie.

Aplikácia – nastavte cestu k vylúčenej aplikácii kliknutím na ... (napríklad C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávajte názov aplikácie.

Vzdialená IP – zoznam vzdialených IPv4 alebo IPv6 adries/rozsahov/podsietí. Ak chcete zadať viacero adries, musia byť oddelené čiarkou.