Webové a e-mailové klienty

Bezpečnosť pri prezeraní web stránok je vzhľadom na veľké množstvo škodlivého kódu dôležitou súčasťou ochrany osobného počítača. Zraniteľnosti prehliadačov a rôzne klamlivé odkazy dokážu zaviesť škodlivý kód do systému bez vedomia používateľa. Z tohto dôvodu je v ESET Server Security venovaná pozornosť internetovým prehliadačom. Každá aplikácia, ktorá pristupuje k sieti, môže byť označená ako internetový prehliadač. Aplikácie, ktoré už používajú protokoly na komunikáciu alebo aplikácie z vybranej cesty, môžu byť pridané do zoznamu Web a email klientov.