E-mailové protokoly

Zapnúť e-mailovú ochranu prostredníctvom filtrovania protokolov

IMAP a POP3 sú najrozšírenejšie protokoly slúžiace na príjem e-mailovej komunikácie prostredníctvom e-mailového klienta. ESET Server Security poskytuje pre tieto protokoly ochranu bez ohľadu na používaný e-mailový klient.

ESET Server Security podporuje kontrolu protokolov IMAPS a POP3S, ktoré používajú šifrovaný kanál na výmenu informácií medzi klientom a serverom. ESET Server Security kontroluje aj komunikáciu šifrovanú pomocou šifrovacích metód SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Kontrolované sú len porty používané protokolom IMAPS/POP3S, pričom nezáleží na operačnom systéme.

Nastavenie kontroly protokolu IMAPS/POP3S

Šifrovaná komunikácia nie je kontrolovaná, ak sú použité predvolené nastavenia. Pre povolenie kontroly šifrovanej komunikácie prejdite do sekcie Kontrola protokolu SSL/TLS.

Číslo portu určuje, o aký port ide. Nižšie nájdete predvolené e-mailové porty pre:

Názov portu

Číslo portu

Popis

POP3

110

Predvolený POP3 nešifrovaný port.

IMAP

143

Predvolený IMAP nešifrovaný port.

Zabezpečený IMAP (IMAP4-SSL)

585

Filtrovanie SSL/TLS protokolu. Viaceré čísla portov musia byť oddelené čiarkou.

IMAP4 cez SSL (IMAPS)

993

Filtrovanie SSL/TLS protokolu. Viaceré čísla portov musia byť oddelené čiarkou.

Zabezpečený POP3 (SSL-POP)

995

Filtrovanie SSL/TLS protokolu. Viaceré čísla portov musia byť oddelené čiarkou.