ESET CMD

Táto funkcia umožňuje používať pokročilé príkazy ecmd. Umožňuje vám importovať a exportovať nastavenia pomocou príkazového riadka (ecmd.exe). Doposiaľ bolo možné importovať a exportovať nastavenia len prostredníctvom grafického používateľského rozhrania. ESET Server Security nastavenia môžu byť exportované ako súbor .xml.

Po povolení ESET CMD sú k dispozícii dve metódy autorizácie:

Žiadna – žiadna autorizácia. Túto metódu neodporúčame, pretože umožňuje importovanie akejkoľvek nepodpísanej konfigurácie, čo môže predstavovať potenciálne riziko.

Heslo pre prístup k rozšíreným nastaveniam – na import konfigurácie zo súboru .xml sa vyžaduje heslo. Tento súbor musí byť podpísaný (bližšie informácie o podpisovaní konfiguračného súboru .xml nájdete nižšie). Predtým, ako môže byť importovaná nová konfigurácia, musí byť zadané heslo špecifikované v Nastaveniach prístupu. Ak nemáte nastavenú ochranu heslom, heslá sa nezhodujú alebo konfiguračný súbor .xml nie je podpísaný, konfigurácia nebude importovaná.

Po povolení ESET CMD môžete používať príkazový riadok na import/export konfigurácie programu ESET Server Security. Môžete to vykonávať manuálne alebo si vytvoriť skript na účely automatizácie.


Dôležité:

Pre použitie pokročilých ecmd príkazov ich budete musieť spúšťať s oprávneniami správcu alebo spustením príkazového riadku systému Windows pomocou možnosti Spustiť ako správca. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie Error executing command.. Pri exportovaní konfigurácie musí tiež existovať cieľový priečinok. Príkaz pre export funguje aj v prípade, že je vypnutá možnosť ESET CMD.

 


Príklad:

Príkaz pre export nastavení:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Príkaz pre import nastavení:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

 


Poznámka:

Pokročilé ecmd príkazy môžu byť spúšťané len lokálne. Spustenie klientskej úlohy Spustiť príkaz pomocou nástroja ESET PROTECT nebude fungovať.

Podpisovanie konfiguračných súborov .xml:

1.Stiahnite si XmlSignTool.

2.Otvorte príkazový riadok systému Windows použitím možnosti Spustiť ako správca.

3.Prejdite do priečinka, kde sa nachádza nástroj xmlsigntool.exe.

4.Konfiguračný súbor .xml podpíšte nasledujúcim príkazom: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>.


Dôležité:

Hodnota parametra /version závisí od verzie vášho produktu ESET Server Security. Pre ESET Server Security 7 a novšie verzie použite /version 2.

5.Po výzve nástroja XmlSignTool zadajte heslo, ktoré máte nastavené v produkte pre ochranu prístupu do Rozšírených nastavení. Váš konfiguračný súbor .xml je teraz podpísaný a môže byť pomocou ESET CMD použitý na importovanie v rámci ďalšej inštalácie ESET Server Security.


Príklad:

Príkaz na podpísanie exportovaného konfiguračného súboru: xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool_v2


Poznámka:

Ak sa zmení heslo v rámci Nastavení prístupu a chcete importovať konfiguráciu, ktorá bola podpísaná skôr prostredníctvom starého hesla, môžete podpísať konfiguračný súbor .xml znova, a to použitím aktuálneho hesla. Tento postup vám umožní použiť starší konfiguračný súbor bez potreby jeho exportovania na iný počítač, na ktorom je spustený program ESET Server Security.